Data science | Magisterprogram

Magisterprogrammet i data science

Data science kombinerar datavetenskap och statistik för att lösa intressanta dataintensiva problem inom industrin och många vetenskapsgrenar. Eftersom data samlas in och analyseras inom alla samhällsområden är behovet av data science-professionella högt och stiger hela tiden.

Inom magisterprogrammet för data science kommer du att grundligt lära dig metoderna som används inom data science. Du kommer inte endast att lära dig att tillämpa data science, du kommer att få insikt i hur och varför metoderna fungerar, så att du kan konstruera lösningar till nya utmaningar inom data science.

Du kan specialisera dig i kärnområdena inom data science – maskininlärning och algoritmer, infrastruktur och statistik – eller i tillämpningsområdena. Detta betyder att du kan koncentrera dig på utvecklingen av nya modeller och metoder inom data science, med stöd av forskningen i data science som utförs vid Helsingfors universitet, eller du kan bli data science-sakkunnig inom ett tillämpningsområde genom att införliva studier i ett annat ämne.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Nästa ansökan börjar i slutet av 2024.
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.