Miljöförändringar och global hållbarhet │Magisterprogram

Hur gör man hållbara val på global nivå?

Globala samhälls- och miljöproblem förutsätter lösningar som stöder sig på flera olika vetenskapsområden och överskrider gränserna mellan vetenskap och beslutsfattande. Målet för magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet (Environmental Change and Global Sustainability, ECGS) är att utbilda mångsidiga och mångvetenskapliga experter som kan forska i frågor om miljö och hållbarhet inom sitt specialiseringsområde och lösa socio-ekologiska hållbarhetsproblem i samarbete med olika aktörer.

Du väljer en av magisterprogrammets två studieinriktningar: miljöförändring eller global hållbarhet. Du kan också studera inom följande områden: klimatförändring, livsmedelssystem, stadsforskning, Östersjöforskning, arktisk forskning och socio-ekologiska system.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 13 000 EUR
Ansökningstid Börjar: 09.12.2024 08.00 Slutar: 02.01.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I programmet är studenterna en del av den internationella gemenskapen för studenter och forskare.