Ny produktionsmetod för bioetanol i sikte? Rötsvamp som återfinns i naturen i norr producerar etanol av trä- och kartongavfall

Rötsvampen ribbgrynna har inom Helsingfors universitets undersökningar producerat betydande mängder etanol av trä- och kartongavfall. Avfallsmaterialet kräver ingen komplicerad förbehandling, vilket innebär att forskningsresultatet kan vara ett nytt framsteg inom produktionen av bioetanol.

Rötsvampen ribbgrynna som återfinns i naturen i norr har visat sig vara en effektiv producent av etanol. I en doktorsavhandling vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet kunde ribbgrynnan producera betydande mängder etanol av flera olika avfallsmaterial.

Ribbgrynna kunde utöver sågspån av olika träslag bryta ner halm och återvunnet träavfall som innehöll rikligt med orenheter. Produktionen av etanol var särskilt stor då rötsvampen erbjöds kartong och återvunnen kartong.

Etanolens produktionsprocess är ytterst okomplicerad, eftersom den utgår från ribbgrynnans egen förmåga att bryta ner trä i syrefria förhållanden och samtidigt producera etanol. För etanolproduktionen krävs endast rumstemperatur och ett lufttätt kärl där svampen placeras tillsammans med trämaterialet och näringslösning.

– Jämfört med de kommersiella applikationer som används idag är våra processer mer tidskrävande. Tills vidare är även etanolhalterna mindre än i kommersiella applikationer. Å andra sidan klarar dagens applikationer inte av att använda trä eller träavfall utan att det först behandlas med lösningsmedel, syra eller komprimerad ånga, konstaterar Hans Mattila.

Den process som utvecklats av forskare vid Helsingfors universitet kräver ingen extern uppvärmning, nedkylning eller blandning, vilket innebär att den är en billigare och enklare metod än dagens kommersiella metoder.

– Det skulle på detta vis vara möjligt att producera etanol även utanför elnätet. Användningen av ribbgrynna inom produktion av bioetanol skulle öka flexibiliteten och kunna vara ett mer hållbart alternativ för miljön. Metoden kunde användas för produktion av bioetanol decentraliserat på stället där träavfallet uppkommer, såsom på lantgårdar, konstaterar Mattila.

Metoden kräver ytterligare forskning innan kommersiell produktion är möjlig. Forskarna strävar i fortsättningen efter att anpassa tillväxtförhållandena så att etanolproduktionen kan ökas. Man letar även efter användningsändamål för de övriga föreningarna som uppkommer i samband med nedbrytningsprocessen.

– Vi har undersökt vad annat ribbgrynna klarar av att producera utöver etanol. I samband med nedbrytningen av trä uppkommer ofta naturliga föreningar, som kan bidra med ytterligare kommersiell potential för processen som helhet. Man arbetar för tillfället med att identifiera dessa föreningar och bedöma deras biologiska värde.  

 

 

Forskningsgrupp Fungal Co-Life Omics and Ecophysiology

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för mikrobiologi

_________________________

Hans Mattilas avhandling: "Phlebia radiata as an ethanol producing fungus: conversion of lignocelluloses and metabolic regulation under hypoxia".