Minihjärnor som påskyndar läkemedelsutvecklingen och åtta andra forskningsbaserade lösningar presenteras på Slush

Forskningsbaserade innovationer svarar på olika utmaningar inom hälso- och sjukvård samt energiekonomi. Helsingfors universitets styrka är mångvetenskapligheten i innovationsverksamheten, säger Inno-teamets ledare Taina Kyllönen.

Hur får vi vaccinationer att stå sig under långa transporter? Med vilken ny metod kan vi utvinna väte ur vatten och föra olika industrier närmare koldioxidneutralitet?

Forskning skapar innovationer som bidrar till ökat välbefinnande och ökad hållbarhet. På Slush, storevenemanget inom uppstartsfältet, presenterar Helsingfors universitet forskningsbaserade lösningar som exempelvis svarar på utmaningar inom hälso- och sjukvård samt energiekonomi.

Med hjälp av teknologin Living Human Brain (LHB) kan mänskliga celler från vem som helst användas för att odla så kallade minihjärnor, alltså mänsklig hjärnvävnad. Med hjälp av minihjärnorna är det möjligt att undersöka och utveckla läkemedel innan dyra försök görs på människor.

Globevac utvecklar en teknologi som kan användas för att vacciner ska bibehålla sin effekt i alla olika temperaturer. Med hjälp av den här teknologin kan vacciner också nå sådana ställen i världen dit det tidigare varit svårt att transportera dem på grund av att kylkedjan bryts.

Perfat Technologies erbjuder livsmedelsproducenter ett nytt sorts fett som är bättre för hälsan och mera hållbart än de traditionella fetterna, såsom smör och palmolja, som allmänt används inom industrin.

På Slush i Helsingfors Mässcentrum kan du mellan 30.11 och 1.12 bekanta dig med nio forskningsbaserade innovationer som blivit spinout-företag eller är långt på väg i kommersialiseringsprocessen.

Helsingfors universitet och Helsingin innovaatiopalvelut HIS är Slushs huvudsakliga samarbetspartner.

Y Science söker lösningar med hjälp av livsvetenskaper

Forskningsbaserade innovationer presenteras också på andra ställen än på Slush.

Bland de 20 främsta bidragen i evenemangets uppstartstävling, Slush 100, deltar Ample, som utvecklar en ny typ av plattform för offentlig diskussion. Ample var med i Helsingfors universitets kuvösprogram, ett program där de deltagande teamen utarbetar sina idéer, grundar företag och får stöd till exempel i att utveckla sina nätverk.

Den 30 november samlas forskare och aktörer inom livsvetenskaperna till Y Science, ett evenemang som arrangeras i anslutning till Slush, för att hitta lösningar på frågor som gäller till exempel hälsa, livsmedelssystem, skog och miljö. Tilläggsevenemanget arrangeras av Helsingfors universitets institut för livsvetenskaper HiLIFE.

I pitch-finalen som arrangeras av Y Science tävlar kommersialiseringsprojekt som fokuserar på hälsa, livsmedelsteknologi och nya material i att presentera sina lösningar. Vid evenemanget Science to Business Runway presenteras nya forskningsbaserade lösningar inom livsvetenskaperna.

I en paneldiskussion kommer Helsingfors universitets prorektor med ansvar för innovationer Jouni Hirvonen och näringslivsdirektören vid Helsingfors stad Marja-Leena Rinkineva att diskutera universitetens växande roll som drivkraft för ekonomin och hur städer kan stödja forskningsbaserade innovationer.

Starkt mångvetenskapligt innovationskunnande

Helsingfors universitet har under de senaste åren gjort miljonsatsningar på sin innovations- och företagsverksamhet. Under kuvösverksamhetens första 18 månader har åtminstone 55 företag sett dagens ljus.

– Universiteten har en enormt stor potential att innovera, även tillsammans med företag, konstaterar Inno-teamets ledare, direktören för enheten Kommunikation och samhällsrelationer Taina Kyllönen.

Samtliga partiers exceptionella samförstånd om att öka den nationella forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen bevisar att även politikerna vidgår de forskningsbaserade innovationernas betydelse för Finlands livskraft och tillväxt, säger Kyllönen.

– Universitetets stora framsteg när det gäller utveckling och de stora investeringarna i innovationsverksamheten stöder Finlands ambitiösa FUI-mål, vilket även de innovationer som presenteras på Slush bevisar.

Universitetets särskilda styrka ligger i mångvetenskapligheten i innovationsverksamheten. Gedigen innovationskunskap finns till exempel inom livsvetenskaperna och forskningen inom artificiell intelligens men också inom humaniora och samhällsvetenskaper.

Universitetet uppmuntrar studenter och forskare till företagande och det erbjuds stöd för att utveckla egna företagsidéer och för att grunda och utveckla ett spinout-företag.

För närvarande bereder universitetet en innovationsfärdplan som ska publiceras i början av nästa år och som innehåller de målsättningar som ska uppnås fram till år 2030.

– På längre sikt vill vi utöver att tillhöra de bästa i Finland och Norden även vara ett av de bästa universiteten i Europa när det gäller innovationer, säger Kyllönen.

Läs mer på finska om de forskningsinnovationer från Helsingfors universitet som presenteras på Slush.

Bekanta dig med innovationer och samarbete vid universitetet.