Universitetets serveringsrekommendation: undvik matsvinn och servera vegetarisk och vegansk mat samt ansvarsfullt fångad närfisk

Rekommendationen bygger på forskningsbaserad kunskap och kommentarer från dem som arbetar och studerar vid universitetet. Avsikten är att säkerställa att hållbarhet och ansvar beaktas allt bättre vid serveringen.

Helsingfors universitet har utarbetat en ny serveringsrekommendation för evenemang som ordnas vid universitetet. Enligt rekommendationerna som har tonvikt på hållbarhet väljer universitetet att servera vegetarisk och vegansk mat samt ansvarsfullt fångad närfisk och vid serveringen används i första hand återanvändbara kärl och bestick. På listan över saker som bör undvikas finns servering av vatten i flaska och produkter som har visat sig ha stor negativ inverkan på klimatet och miljön. Sådana produkter är bland annat kött- och mjölkprodukter samt ris.

Helsingfors universitet uppmanar att följa serveringsrekommendationen även då universitetet inte har huvudansvaret för ett evenemang, utan det arrangeras i samarbete med andra.

Bygger på forskningsbaserad kunskap

Helsingfors universitets strategiska mål är att vara en föregångare inom hållbarhet och ansvar. Att uppnå det målet kräver åtgärder i vardagen. Serveringsrekommendationen stöder de matrelaterade åtgärderna i färdplanen för ett koldioxidneutralt Helsingfors universitet 2030. I färdplanen är målet att universitetets egen matservering ska vara mestadels vegetarisk före år 2030.

Universitetet vill fatta beslut baserade på forskningsbaserad kunskap. I enlighet med de nordiska näringsrekommendationerna uppmuntrar rekommendationerna till att servera mer växtbaserad mat och minska konsumtionen av kött.

– Det finns ett brett vetenskapligt samförstånd om att konsumtionen av animaliska produkter i västvärlden är alltför stor inte bara med tanke på hälsosamma kostval utan även med tanke på miljökonsekvenserna och tillgången på naturresurser. Det finns ett behov av att halvera köttkonsumtionen och ersätta animaliska produkter med produkter från växtriket, konstaterar professorn i agroekologi och chefen för FOOD-programmet Juha Helenius.

Serveringsrekommendationen har utarbetats i samarbete med många olika aktörer. Kommentarer har bland annat inkommit från prodekanerna med ansvar för hållbarhet och ansvar, universitetets utvidgade ledningsgrupp, studentkåren, universitetets restaurangaktörer och kommittén för hållbarhet och ansvar.

Enligt Anne Portaankorva, som är prorektor med ansvar för hållbarhet och ansvar, råder en tydlig vilja att främja hållbarhet och ansvar vid universitetet. Men definitionen av hållbarhet och ansvar vid servering är ändå inte entydig.

Juha Helenius lyfter fram att inom vetenskapssamhället pågår för närvarande en diskussion om vilken animalieproduktionens roll är inom livsmedelsproduktionen. Också forskare vid Helsingfors universitet har deltagit i den här diskussionen.

– Vi diskuterar gärna och vi är en grupp med många olika röster, det här är något jag vill värna om även i fortsättningen, säger Anne Portaankorva.

Var inkluderande

Syftet med serveringsrekommendationen är inte bara att minska miljökonsekvenserna av universitetets evenemang utan också att främja inkludering samt socialt och ekonomiskt ansvar. Det här innebär bland annat att beakta deltagarnas individuella behov, såsom olika kostvanor.

I bästa fall fungerar maten som något som förenar evenemangets deltagare, inte splittrar dem. Exempelvis vid universitetsledningens sammankomster och vid universitetets mottagningar, som arrangeras av evenemangs- och konferensteamet, har det redan under en längre tid serverats endast vegansk och nötfri mat. Det erbjuds alltid också ett glutenfritt alternativ vid evenemangen.

Den nya praxis som serveringsrekommendationen innebär bidrar till att mångfalden vid universitetet respekteras. Vegansk mat är lämplig även för dem som av religiösa, etiska eller kulturella skäl inte äter produkter av animaliskt ursprung. Att servera mat som lämpar sig för så många som möjligt minskar matsvinnet samtidigt som det även minskar koldioxidavtrycket.

Serveringsrekommendationen gäller från och med 17.1.2024 och kommer vid behov att uppdateras utifrån den senaste forskningsbaserade kunskapen.

Universitetets serveringsrekommendation:

  • Välj att servera vegetarisk och vegansk mat och ansvarsfullt fångad närfisk.
  • Välj att servera hälsosam mat som är i säsong, närproducerad mat samt ekologiska och rättvisemärkta produkter. I egenskap av Fairtrade-högskola har vi förbundit oss att servera rättvisemärkt kaffe och te.
  • Undvik att servera produkter som har visat sig ha stor negativ inverkan på klimatet och miljön. Sådana produkter är bland annat kött- och mjölkprodukter samt ris.
  • Beakta olika kostvanor.
  • Undvik att servera vatten på flaska.
  • Undvik matsvinn vid serveringen. Deltagare i evenemang där det serveras mat och dryck ombeds att göra bindande anmälningar för att minska matsvinnet.
  • Använd i första hand kärl av porslin eller glas och bestick av rostfritt stål vid evenemangen.

Läs mer:

Tips för att ordna hållbara och ansvarsfulla evenemang

Hållbarhet och ansvar vid universitetet