Utbildningsutbudet

Kom med och skapa den kunskap och teknologi som framtidens samhälle grundar sig på

Hitta program som passar just dig och bli en av oss!

Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du studera fysikaliska vetenskaper, geovetenskaper och geografi, kemi, matematik och statistik, samt datavetenskap. Dessutom utbildas forskande och nyskapande lärare i matematik, fysik, kemi och geografi vid denna fakultet. Anställningsutsikterna är goda, omfattande, och mångsidiga, eftersom naturvetenskapare kan få arbete inom expert-, forsknings- och utbildningsuppgifter t.ex. vid företag, industri, högskolor, och andra läroinrättningar.

Ansökningstiden till de flerspråkiga magisterprogrammen och programmen på främmande språk börjar i början av december och slutar i januari. Läs mera om programmen och ansökandet! Under vårens gemensamma intagning kan du ansöka till de kandidat- och magisterprogram som ges på de inhemska språken.

Du kan kontakta ansökningsservicen vid Helsingfors universitet i alla frågor som rör antagningen.

Ma­gis­ter­pro­gram­