Utbildning

Som studerande vid Gumtäkts vetenskapscampus lär du dig ingående om naturvetenskapernas breda omfattning och forskningsämnenas mångsidighet. Studierna kombinerar långsiktig inlärning av grundkunskaper med förtrogenhet med de nyaste forskningsresultaten. Det kompakta campusområdet och den sociala atmosfären skapar en ny typ av inlärningskultur.

Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du utföra examen för kandidat i naturvetenskaper, filosofie magister, filosofie licentiat och filosofie doktor. Examen för kandidat i naturvetenskaper är den lägre högskoleexamen, och filosofie magister den högre högskoleexamen. Licentiat- och doktorsexamen är vetenskapliga postgraduala examina.

Vi erbjuder dem som börjar studera i Gumtäkt effektiv gruppundervisning, individuell handledning, samt stöd för deras studiefärdigheter.

Information om urvalsprovet.

Välkommen att studera vid Gumtäkts vetenskapscampus!

Obs! Övergångsperioden av utbildningsreform tar slut 31.7.2020.

Om du har börjat studera före hösten 2017 och avlägger din examen enligt den gamla examensstruktur, läs instruktioner om att slutföra examen i tid.

Master's Programme in Life Science Informatics

Master’s programme in Particle Physics and Astrophysical Sciences

Master’s programme in Urban studies and planning

Master’s programme in Chem­istry and Mo­lecu­lar Sci­ences

Master's Programme in The­or­et­ical and Com­pu­ta­tional Meth­ods

Master’s programme in Computer science

Master's programme in Data science