Utbildning

Sök till kandidatprogrammet Bachelor's Programme in Science eller våra internationella magisterprogram. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2021 är 1.12.2020 kl. 08:00 – 15.1.2021 kl. 15:00.

Som studerande vid Gumtäkts vetenskapscampus lär du dig ingående om naturvetenskapernas breda omfattning och forskningsämnenas mångsidighet. Studierna kombinerar långsiktig inlärning av grundkunskaper med förtrogenhet med de nyaste forskningsresultaten. Det kompakta campusområdet och den sociala atmosfären skapar en ny typ av inlärningskultur.

Hitta program som passar just dig och bli en av oss!

Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du utföra examen för kandidat i naturvetenskaper, filosofie magister, filosofie licentiat och filosofie doktor. Examen för kandidat i naturvetenskaper är den lägre högskoleexamen, och filosofie magister den högre högskoleexamen. Licentiat- och doktorsexamen är vetenskapliga postgraduala examina.

Vi erbjuder dem som börjar studera i Gumtäkt effektiv gruppundervisning, individuell handledning, samt stöd för deras studiefärdigheter.

Välkommen att studera vid Gumtäkts vetenskapscampus!

Obs! Övergångsperioden av utbildningsreform tar slut 18.12.2020.

Om du har börjat studera före hösten 2017 och avlägger din examen enligt den gamla examensstruktur, läs instruktioner om att slutföra examen i tid.