KAUPUNKITUTKIMUSINSTITUUTTI

Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria

Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria on Suomen ensimmäinen kaupunki- ja aluetutkimukseen keskittynyt monitieteinen yksikkö. Kun suurin osa maailman väestöstä asuu kaupungeissa, myös yhteiskunnalliset ilmiöt asettuvat osaksi kaupunkiympäristöä. Tämä kaupungistumiskehitys haastaa käsityksemme alueellisista rakenteista. Kaupunkitutkimusinstituutti ratkoo näitä monimutkaisia kaupunki- ja aluekehitykseen liittyviä ongelmia tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Sen toiminnassa yhdistyvät Helsingin yliopiston akateeminen erityisosaaminen ja poikkitieteellinen yhteistyö kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa. Instituutin tutkimus keskittyy kolmeen toisiinsa limittyvään teemaan: paikkoihin (places), ihmisiin (people) ja politiikkaan (politics).
@UrbariaHelsinki

"Alueellinen eriytyminen ja siihen vaikuttavien tekijöiden ja ratkaisujen tunnistaminen ovat yksi merkittävin tunni… twitter.com/i/web/status/1…

Pää­kau­pun­ki­seu­dun kau­pun­kien ja kor­kea­kou­lu­jen kan­nan­ot­to: osaamiskeskittymiä, kansainvälistymistä ja… twitter.com/i/web/status/1…

Uusi tutkimuspohjainen lapsistrategian pohjaraportti on julkaistu; olen ylpeä siitä, että sain olla mukana, ja alue… twitter.com/i/web/status/1…

Kaupunkitutkijoiden keskustelu ajankohtaisesta tutkimuksesta ja sen vaikuttavuudesta jatkuu. #UrbanLunchHour avasi… twitter.com/i/web/status/1…