Våra partners berättar

På den här sidan kan du läsa om våra partners erfarenheter av att samarbeta med Helsingfors universitet och om hur samarbetet har hjälpt våra partners att uppnå hållbar tillväxt.
Forskningssamarbete för innovation och konkurrensfördelar