Stöd internationella studenter

Vi måste slå ihop världens klokaste huvuden för att kunna möta de största utmaningarna. Dessvärre finns det en mängd hinder som bromsar många internationella studenters möjlighet att nå framgångar. Med ditt stöd kan vi tackla dessa hinder och hjälpa studenterna växa och utvecklas under och efter sin tid vid universitetet.
Hjälp oss att locka, stötta och hålla de största internationella begåvningarna kvar i Finland

Vid Helsingfors universitet har vi som mål att vara ett internationellt och flerspråkigt universitet, och sedan 2017 har våra internationella magisterprogram, som ges helt på engelska, gjort det möjligt för oss att utbilda begåvade studenter från överallt i världen.

Även om vi har kommit långt på vägen behöver vi ditt stöd för att öka universitetets grad av internationalisering, attrahera och hålla kvar de största internationella begåvningarna och hjälpa våra internationella studenter att nå framgångar i Finland.

Bidra till att skapa en bättre värld tillsammans med våra studenter och forskare. Med ditt stöd kan dagens smartaste internationella studenter arbeta för en mer rättvis och välmående morgondag – i Finland, i studenternas hemländer och över hela världen.

Nedan finns en rad möjligheter till att stödja internationella studenter. Kontakta oss om du har egna idéer på bidrag som inte listas nedan!

För mer information om dessa möjligheter och hur man kan stödja internationella studenter vid Helsingfors universitet, kontakta Adam Pratchett på adam.pratchett@helsinki.fi.

 

Donera till Global Scholarship Fund

Vår Global Scholarship Fund erbjuder fullfinansierade stipendier och annan finansiering för de mest begåvade internationella studenterna från länder utanför EU/EES för studier inom våra internationella magisterprogram.

Sedan 2017 har vi, tack vare våra donatorers generositet och Helsingfors universitets fonder, kunnat dela ut stipendier till internationella studenter, som haft stor betydelse för vår universitetsgemenskap.

Ditt bidrag till vår Global Scholarship Fund kan få omvälvande betydelse för studenter och gör det möjligt för oss att fortsätta attrahera och stödja de mest begåvade internationella studenterna.

Läs mer om vår Global Scholarship Fund.

Gör en donation på internet här.

Bli mentor för våra studenter

Våra internationella studenter vill arbeta i Finland efter att de tagit sin examen. Dessvärre saknar de ofta professionella nätverk i det finländska arbetslivet för att få in en fot när de söker jobb.

För att möta utmaningen har vi lanserat programmet HelsinkiUNI International Talent Programme (HITP), ett gruppmentorprogram där internationella studenter kopplas till organisationer och företag i Finland, som erbjuder handledning och inblick i sin verksamhet.Läs mer om våra mentorprogram för organisationer och företag.

För individuella alumner och vänner till universitetet har vi även ett gruppmentorprogram till stöd för internationella studenter. Du kan bidra med din tid och vara mentor för internationella studenter, erbjuda viktig vägledning och insyn i hur det är att jobba i Finland och hjälpa en student på vägen mot sysselsättning efter examen.

Läs mer om mentormöjligheterna för individuella alumner och vänner till universitetet.

 

Rekrytera praktikanter

Finland måste attrahera och hålla kvar de största internationella begåvningarna för att förbli konkurrenskraftigt.

Helsingfors universitet utbildar de största unga begåvningarna från runtom i världen, men dessvärre är det svårt för många internationella studenter att hitta arbete efter att de tagit sin examen.

En praktikperiod vid en organisation är en fantastisk möjlighet som gynnar båda parterna, ger den internationella studenten viktig arbetserfarenhet och organisationen nya perspektiv och viktig expertis till stöd för verksamheten.

Genom vårt praktikantbidrag kan organisationer dessutom få maximalt 1 800 euro per praktiserande student som ersättning för praktikrelaterade kostnader.

Läs mer om praktikperioder för potentiella organisationer.

Beställ en magisteravhandling

Som universitet bedriver vi nära samarbete med näringslivet och samhället för att bidra till att lösa faktiska problem med innovativa och praktiska lösningar. Våra studenter är en av våra största tillgångar.

Som ett led i denna strävan kan individer och organisationer beställa en magisteravhandling på specifikt valda teman. Dessa möjligheter kan annonseras på webbplatsen JobTeaser, så att presumtiva studenter kan kontakta organisationen direkt om de är intresserade av att arbeta med ett tema. Läs mer om möjligheterna till att stödja magisteravhandlingar.

 

För att föra samman näringslivet med våra studenter har vi dessutom lanserat tvärvetenskapliga Co-Creation Labs på specifika teman, inom vilka magisterstudenter kan skriva sina avhandlingar om ämnen eller frågor som deltagarorganisationerna lagt fram. Exempelvis fokuserar Co-Creation Lab vid Institutet för hållbarhetsvetenskap (HELSUS) på hållbarhet. Till tidigare teman hör bland annat även cirkulär ekonomi.

Organisationer kan ansluta sig till befintliga Co-Creation Lab eller registrera sitt intresse för att delta i nya labb med andra fokusområden.

Läs mer om HELSUS Co-Creation Lab.

 

Anställ våra studenter

Finland måste hålla kvar de största internationella talangerna inom det finländska arbetslivet, men många internationella studenter har svårigheter att hitta arbete i Finland efter examen.

Vi vet att många företag vill anställa internationella förmågor men inte vet hur de ska hitta dem.

Webbportalen JobTeaser för samman företag med studenter och utexaminerade som söker jobb. Genom att skapa en företagsprofil och lägga ut en platsannons på engelska kan man nå ut särskilt till internationella studenter vid Helsingfors universitet och tillgodose sina kompetensbehov.

Läs mer om att anställa internationella studenter.

 

Kontakta oss

Om du vill veta mer om hur du kan stödja internationella studenter eller om du har frågor, hjälper vårt medelanskaffningsteam  vid sektorn för Kommunikation och samhällsrelationer dig gärna.

Ta kontakt och dela med dig av dina idéer. Tillsammans finner vi de bästa sätten att främja dem.

If you are a prospective international student or you have questions about applying to study at the University of Helsinki, please contact our Admissions Services