Forskning i hundars hälsa

Forskning i hundars hälsa förbättrar förutsättningarna för hundars välfärd, men främjar även vår egen hälsa: hundar och människor lider till stor del av samma sjukdomar, så forskningsresultaten kan ofta tillämpas i båda riktningarna.
Hun­dars häl­sa be­rör både hun­dar och män­ni­skor

Det finns en hund i vart fjärde hushåll och de trogna följeslagarna används också i många viktiga tjänsteuppgifter i samhället. Forskning i hundars hälsa förbättrar förutsättningarna för hundars välfärd, men främjar även vår egen hälsa: hundar och människor lider till stor del av samma sjukdomar, så forskningsresultaten kan ofta tillämpas i båda riktningarna.

Orsakerna till olika sjukdomar utreds och nya eller bättre diagnosmetoder och behandlingar utvecklas med kliniska undersökningar. Den information som erhålls från forskning bidrar också till att förebygga sjukdomar.

Med genforskning utreds sambandet mellan gener och ärftliga sjukdomar hos hundar. Utifrån genfyndet kan man utveckla ett gentest med hjälp av vilket man kan hindra födseln av sjuka hundar.

Var­je hund­vän kan hjäl­pa

Forskningsarbetet kräver tillräcklig finansiering. Nu behövs en insats av alla hundintresserade för att främja våra fyrbenta vänners hälsa, kartlägga sjukdomsgener och hitta de bästa behandlingsformerna.

Varje bidrag, litet eller stort, är mycket värdefullt för att främja forskningen kring hundars hälsa och välfärd. Genom fonden blir även små donationer ett värdefullt stöd för hundforskningen.

Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har tillsammans med Finska Kennelklubben grundat Fonden för forskning i hundars hälsa. Syftet med fonden är att främja hundhälsoforskning som bedrivs vid Helsingfors universitet eller i samarbete med universitetet, i synnerhet klinisk forskning och genforskning på hundar. Fonden förvaltas av Helsingfors universitet, som betalar en årlig avkastning på 6% till fonden. Om användningen av fondens medel beslutar fondens förvaltningsnämnd, som består av representanter för Helsingfors universitet och Finska Kennelklubben.