Hyllklassificering - Teologi och religionsvetenskap

Klassifikation för teologi och religionsvetenskap i Kajsahuset

Placering i Kajsahuset: 6:e våningen och källarvåning K3.

6:e våningen

  • Karta
  • Signum i Helka: Hc 6. krs Teologia
Y/2 Teologi: uppslagsverk
Y/4 Ordböcker
   
  Eksegetik ja judaistik
B Biblar och konkordanser
Bt Forskning som behandlar hela Bibeln
Vh Tekstit Gamla testamentets texter
Vh Kielitiede Gamla testamentets filologi
Vk Kommentarer till Gamla testamentet
Vt Gammaltestamentlig forskning
Ig Intertestamentala texter
It Intertestamental forskning
Ng Tekstit Nya testamentets texter
Ng Kielitiede Nya testamentets filologi
Nk Kommentarer till Nya testamentet
Nt Forskning i Nya testamentet
Jh Judendomens texter
J Judendomens forskning
   
  Allmän kyrkohistoria
Patr S Patristik serier
Kg Allmän kyrkohistoria, forskning och källor
   
  Ortodoxa kyrkan och teologi
Ort Bys Bysantinsk och Greklands kultur, kyrkohistoria och religion
Ort Ven Rysslands och Sovjetunionens religion- och kyrkohistoria
Ort Muu Andra ortodoxa världens kyrkor och religioner
Ort Ori Orientaliska kyrkor
Ort Suo Finlands ortodoxa kyrkan och Karelska ortodox tradition
Ort Teo Ortodox teologi
Ort Lit Ortodox liturgik och gudstjänstliv
   
  Systematisk teologi
L/L Luthers verk
L Lutherforskning
D Dogmatik
Ek Ekumenik
M Missiologi
E Etik
F Religionsfilosofi
   
  Bibliografier och kartor om teologi
Y/1 Teologi: bibliografier
Y/3 Teologi: biografiska uppslagsverk
Y/5 Teologi: kartor
   
  Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria
Kk/L Finlands kyrkohistoria, källor
Kk Finlands kyrkohistoria forskning
Ks/L Skandinaviens kyrkohistoria, källor
Ks Skandinaviens kyrkohistoria forskning
   
  Praktisk teologi
P/1 Praktisk teologi: allmänna verk
P/2 Homiletik, kommunikation
P/3 Religionspedagogik
P/3 Oppikirjat Religionspedagogik, läroböcker
P/4 Själavård, terapi
P/5 Inremission, diakoni
P/6 Kyrkorätt
P/7 Liturgik
P/8 Hymnologi
Uk Religions- och kyrkosociologi
Up Religionspsykologi
   
  Religionsvetenskap
U/1 Religionsvetenskaps teori och allmänna verk
U/2 Religionsfenomenologi
U/3M Andra religioner och nya religiösa rörelser
U/4 Religionsantropologi
   
  Teologiska serier
S/1 Teologi: utländska serier
S/2 Teologi: inhemska serier

Källarvåning K3 

  • Karta
  • Signum i Helka: Hc K3 Teologia
  Eksegetik ja judaistik
B Biblar och konkordanser
Bl Biblar för hemlån
Bt Forskning som behandlar hela Bibeln
Vt Kommentarer till Gamla testamentet
Vt Gammaltestamentlig forskning
It Intertestamental forskning
Nk Kommentarer till Nya testamentet
Nt Forskning i Nya testamentet
J Judendomens forskning
   
  Kyrkohistoria
Kg Allmän kyrkohistoria, forskning och källor
Kk/L Finlands kyrkohistoria, källor
Kk Finlands kyrkohistoria forskning
Ks/LS Skandinaviens kyrkohistoria, källor
Ks Skandinaviens kyrkohistoria forskning
   
  Systematisk teologi
L/L Luthers verk
L Lutherforskning
D Dogmatik
Ek Ekumenik
M Missiologi
E Etik
F Religionsfilosofi
   
  Praktisk teologi
P/1 Praktisk teologi: allmänna verk
P/2 Homiletik, kommunikation
P/3 Religionspedagogik
P/4 Själavård, terapi
P/5 Inremission, diakoni
P/6 Kyrkorätt
P/7 Liturgik
P/8 Hymnologi
Uk Religions- och kyrkosociologi
Up Religionspsykologi
   
  Religionsvetenskap
U/1 Religionsvetenskaps teori och allmänna verk
U/2 Religionsfenomenologi
U/3M Andra religioner och nya religiösa rörelser
U/4 Religionsantropologi
   
  Teologiska serier
S/1 Teologi: utländska serier
SVK Suomen vapaa kristillisyys -samlingen