Tryckta samlingar

Till bibliotekets tryckta samlingar hör kursböcker, skönlitteratur, grundläggande verk inom olika vetenskapsområden samt böcker och tidskrifter som är i aktiv användning.

Det finns tryckta böcker och tidskrifter på alla campusbibliotek. Du hittar information (t.ex. placering och lånetid) om enskilda böcker och tidskrifter i databasen Helka.

Till Kajsahusets samlingar hör beteendevetenskaplig, juridisk och statsvetenskaplig samt teologisk och humanistisk litteratur.

Om en bok har koden Hc i placeringsuppgifterna i Helka betyder det att den hör till Kajsahusets samlingar.

Till exempel Placering: Hc Kurssikirjat

Hyllklassificering i Kajsahuset

Asien- och Afrikastudier

Antikforskning

Filosofi

Historia och kulturforskning

Pedagogik

Skönlitteratur

Språk

Juridik

Konstforskning

Teologi och religionsvetenskap

Samhällsvetenskap

Övriga samlingar

Till samlingarna i campusbiblioteket i Gumtäkt hör material som behandlar fysik, geovetenskaper, atmosfärvetenskaper, kemi, geografi, matematik, datavetenskap, statistik och astronomi.

Om en bok har koden Hs i placeringsuppgifterna i Helka betyder det att den hör till campusbibliotekets samlingar.

Till exempel Placering: Hs Kurssikirjat

Hyllklassificering - Gumtäkt

Till de tryckta samlingarna som finns i campusbiblioteket i Mejlans hör tidskrifter, böcker, doktorsavhandlingar och examensarbeten i medicin, odontologi och hälsovetenskap samt psykologi och logopedi.

Om en bok har koden Hl i placeringsuppgifterna i Helka betyder det att den hör till campusbibliotekets samlingar.

Till exempel Placering: Hl Kurssikirjat

Tidskrifter och serier

I campusbiblioteket i Mejlans finns ungefär 800 tryckta tidskrifter och serier i medicin och hälsovetenskap.

Böc­ker

I campusbiblioteket i Mejlans finns flera boksamlingar:

Till samlingen av kursböcker anskaffas sådant material som behövs enligt Medicinska fakultetens examensfordringar.

Den allmänna samlingen och referenslitteraturen inom medicin och hälsovetenskap använder hyllklasser i enlighet med det medicinska klassifikationssystemet som tagits fram vid National Library of Medicine (NLM) i USA. Böckerna i psykologi och logopedi har klassificerats i UDC-klasser.

I samlingarna med doktorsavhandlingar och examensarbeten finns finländska doktorsavhandlingar i medicin och pro gradu-avhandlingar i vårdvetenskap.

Lux Humana är en humanistisk specialsamling avsedd för undervisning, forskning och kliniskt arbete inom medicin.

I WHO-samlingen finns publikationer utgivna av Världshälsoorganisationen WHO.

Specialsamlingar med äldre material:

  • Duodecim Fennica: finländska medicinska publikationer från 1733–1966.
  • Gamla doktorsavhandlingar från Finska Läkaresällskapet: finländska doktorsavhandlingar från 1750–1940.

National Library of Medicines (NLM) klassifikationssystem

Campusbibliotekets hyllkarta

Materialet i samlingarna som finns i campusbiblioteket i Vik omfattar agrikultur- och forstvetenskaper, bio- och miljövetenskaper, farmaci och veterinärmedicin.

Om en bok har koden Hb i placeringsuppgifterna i Helka betyder det att den hör till campusbibliotekets samlingar.

Till exempel Placering: Hb Kurssikirjat

Böckerna (monografierna) som hör till Viks allmänna samlingar har placerats i hyllorna på andra våningen enligt UDK-klassificeringen .

Referenslitteraturen finns också på andra våningen. Böckerna som hör till referenslitteraturen har röda märken på bokryggarna. Referenslitteraturen är uppdelad enligt ämnesområde i UDK-klassificering.

Hyllkassificering - Vik