Hyllklassificering - Pedagogik

Klassifikation för pedagogik i Kajsahuset

Placering i Kajsahuset: 4:e våningen och källarvåning K4.

4:e våningen

  • Karta
  • Signum i Helka: Hc 4. krs Kasvatustieteet
159.9 Psykologi
159.922 Utvecklingspsykologi
159.95 Inlärningspsykologi
37(091) Pedagogikens historia. Skolhistoriker
37.01 Pedagogisk filosofi
37.014 Utbildningspolitik
37.015.3 Pedagogisk psykologi
37.015.4 Pedagogisk sociologi
37.017 Mål för fostran
37.018 Fostran i skolan. Hemfostran
37.02 Allmän didaktik
37.03 Etisk fostran. Konstfostran
37.04 Mångkulturell fostran. Jämställdhet
37.06 Skolgemenskap. Fostringsgemenskap
37.08 Läraryrket
371 Undervisningens organisation
371.1 Skolledning. Lärarskap
371.13 Lärarutbildning
371.2 Elevbedömning. PISA-undersökning
371.214 Läroplaner
371.3 Undervisningsmetoder
371.4 Uppfostringssystem
371.5 Arbetsro i skolan. Skolmobbning
371.6 Undervisningsteknologi. Läromedel. Skollokaler
371.7 Elevvård
372.3 Småbarnsfostran. Förskolepedagogik
372.4 Nybörjarundervisning
372.8 Ämnesdidaktik
372.82 Livsåskådningsämnens didaktik
372.83 Samhällslärans didaktik
372.85 Naturvetenskapernas didaktik. Miljöfostran
372.851 Matematikdidaktik
372.86 Didaktik i huslig ekonomi, slöjd, hälsokunskap och informationsteknik. Mediefostran
372.87 Estetiska ämnenas didaktik. Musikdidaktik
372.879.6 Didaktik i fysisk fostran
372.88 Språkens didaktik
372.880 Modersmålets didak. Litteraturdidaktik
372.89 Geografididaktik. Historiedidaktik
373 Basundervisning. Andra stadiets utbildning
374 Utbildning utanför skolans ram. Ungdomsarbete
374.7 Vuxenpedagogik
376 Specialpedagogik
377 Fackutbildning. Yrkeshögskolor
378 Högskoleundervisning. Universitet
39 Hantverkstradition. Matkultur
391 Klädsel. Dräkthistoria. Modets historia
64 Huslig ekonomi
677 Textiler. Textilindustri
677.02 Vävning. Tygtryck. Färgning. Tovning
677.07 Stickning. Virkning. Broderi. Lapptäcksarbeten
687 Kläder. Sömnad. Mode
Väitöskirjat Doktorsavhandlingar -  Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet
Vuosikirjat Årsböcker i pedagogik
Koululainsäädäntö Skollagstiftning
Hakuteokset Uppslagsverk i pedagogik
Sanakirjat Pedagogiska ordböcker

Källarvåning K4

  • Karta
  • Signum i Helka: Hc K4 Kasvatustieteet
613/614 Näring. Hälsa
641/642 Matlagning. Livsmedel
688/689 Handarbeten. Pyssel
79 Teater. Dans. Lekar
796/799 Motion. Idrott
Oppikirjat Läroböcker