Hyllklassificering - Antikforskning

Placering i Kajsahuset: 6:e våningen och källarvåning K3.
6:e vå­ning­en
  • Karta
  • Signum i Helka: Hc 6. krs Antiikintutkimus
Ah Antikens historia, allmänna verk
Ahr Antikens historia, Rom
Ag Språkforskning, grekiska och latin
Agl Språkforskning, latin
Arel Antikens religioner
Aiur Antikens juridik
Ak Antikens litteraturhistoria
Akr Antikens litteraturhistoria, Rom
Abi Bibliografier
Al Ordböcker, latin
Asacom Antologier, Grekland och Rom
Asa Antologier, Rom
As Författarna, Rom
Asm Författarna, medeltiden
Asn Författarna, nya tiden
Akm Medeltidens litteraturhistoria
Am Samlingsverk
Apm Monografiserier
An Numismatik
At Etruskologi
Ar Uppslagsverk
A Antikforskning
Adid Didaktik
Ahk Antikens historia, Grekland
Ahb Bysantinsk historia
Agk Språkforskning, grekiska
Akk Antikens litteraturhistoria, Grekland
Asigma (Ασ) Författarna, Grekland
Asigmaalfa (Ασα) Antologier, Grekland
Asigmabeeta (Ασβ) Författarna, Bysantin
Alambda (Αλ) Ordböcker, grekiska
Aemaiora Epigrafi, stora böcker
Aepsilon (Αε) Epigrafi, Grekland
Aecom Epigrafi, grekiska och latin
Aevar Epigrafi, Varia
Aeafr Epigrafi, Afrika
Aecar Epigrafi, Carmina
Aedan Epigrafi, Donau
Aegall Epigrafi, Gallien
Aehis Epigrafi, Hispania
Aeit Epigrafi, Italien
Aesab Epigrafi, italiska språk
Aem Epigrafi, medeltiden
Aeor Epigrafi, Orienten
Aaatop Topografi
Aatopcom Topografi, allmänna verk
Ac Kartor

 

Käl­lar­vå­ning K3
  • Karta
  • Signum i Helka: Hc K3 Antiikintutkimus 
Aa Arkeologi
Aaarc Arkitektur
Aaars Bildkonst
Apii Papyrologi
Asigma (Ασ) Författarna, Grekland
Asigmaalfa (Ασα) Antologier, Grekland
As Författarna, Rom
Asa Antologier, Rom
Asacom Antologier, Grekland och Rom
Asm Författarna, medeltiden
Asn Författarna, nya tiden
Ahr Antikens historia, Rom
Ahk Antikens historia, Grekland
Ah Antikens historia, allmänna verk
Ahb Bysantinsk historia
Ak Antikens litteraturhistoria, allmänna verk
Akk Antikens litteraturhistoria, Grekland
Akr Antikens litteraturhistoria, Rom
Ag Språkforskning, grekiska och latin
Agk Språkforskning, grekiska
Agl Språkforskning, latin
Amaiora Stora böcker