Hyllklassificering - Språk

Samlingen av språk ligger på 5:e våningen och källarvåning K3 i Kajsahuset.
Finska

5:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 5. krs Kielet S
Sb Bibliografier
Sd Ordböcker
Sd  Uppslagsverk
S Finska
So (ulk.) Finska språkets läroböcker
S sarjat Finska språkets serier
Finskugrisk språkforskning

5:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 5. krs Kielet
S Sarjat Finska språkets serier
   
SUG Aa-Ab Ordböcker, ej hemlån
SUG Aa 1 Indoiranistiska språken
SUG Aa 6 Baltiska språken
SUG Aa 10 Indoeuropeiska etymologiska ordböcker
SUG Ab 1.1 Finska
SUG Ab 1.2 Ingerska
SUG Ab 1.3 Karelska
SUG Ab 1.4 Lydiska
SUG Ab 1.5 Vepsiska
SUG Ab 1.6 Votiska
SUG Ab 1.7 Estniska
SUG Ab 1.8 Liviska
SUG Ab 2 Samiska
SUG Ab 3.1 Mordvinska
SUG Ab 3.2 Mari
SUG Ab 4.1 Komi
SUG Ab 4.2 Udmurt
SUG Ab 5.2 Obugriska språken
SUG Ab 5.3 Ungerska
SUG Ab 6 Uraliska etymologiska ordböcker
SUG Ac Samojediska språken
SUG M Kartor
SUG B Allmänna uppslagsverk
SUG Bb Personregister
SUG Na Allmänna bibliografier
SUG Nf Uraliska bibliografier
SUG Nk Bibliografier, litteraturforskning
SUG J Festskrifter
SUG K Epos, antologier
SUG L Regional historia
SUG Fu Ungerska språken
SUG Hu 2 Ungerska regional historia
SUG Hu 3 Etnologi och folkloristik
SUG Hu 3.2 Konst
SUG Hu 4 Reseböcker, geografi
SUG Hu 5 Litteraturvetenskap
SUG Fg Allmänna finskugriska språkforskning
SUG Fma Mari språket
SUG Fmo Mordvinska språket
SUG Fud  Udmurtiska språket
SUG Fko Komi språket
SUG Fo Hantiska och mansiska språket
SUG Fsmo Samojediska språket
SUG enetsi, nenetsi, ngansan, kamassi, selkuppi Enetsi, nenetsi, ngansan, kamassi, selkuppi
SUG Hanti Hantiska litteratur
SUG Mansi Mansiska litteratur
SUG Mordva E Mordvinska (erzya) litteratur
SUG Mordva M Mordvinska (Moksja) litteratur
SUG Mari N Mariska (ängsmari) litteratur
SUG Mari V Mariska (bergmari) litteratur
SUG Udmurtti Udmurtiska litteratur
SUG Komi P Komi (permjakiska) litteratur
SUG Komi S Komi (syrjänska) litteratur
SUG Eteläviro Sydestniska litteratur
SUG Karjala Karelska litteratur
SUG Liivi Liviska litteratur
SUG Lyydi Lydiska litteratur
SUG Vatja Votiska litteratur
SUG Vepsä Vepsiska litteratur
SUG Fi Östersjöfinska språken
SUG Ee Estniska språket
SUG Fvo Estniska läroböcker
SUG Kan Etnologi (östersjöfinsk)
SUG Fol Folkloristik (östersjöfinsk)
SUG Kt Estnisk litteraturforskning
SUG Fsa Sameforskning
SUG Saame Samiska skönlitteratur
Engelska

5:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 5. krs Kielet
Bg Engelska: språkforskning
Bo Engelska: didaktik
Bk Storbritannien: litteraturforskning
Bh Storbritannien: kulturhistoria
Beirek Irland: litteraturforskning
Beireh Irland: kulturhistoria
Bcank Kanada: litteraturforskning
Bcanh Kanada: kulturhistoria
Baustk Australien: litteraturforskning
Bnzk Nya Zeeland: litteraturforskning
Bcommonwealth Andra engelska regioner: litteraturforskning
Bausth Australien: kulturhistoria
Bnzh Nya Zeeland: kulturhistoria
Bet Forn- och medelengelska: textserier 

Early English Text Society (E.S.), 

Early English Text Society (O.S.), 

Early English Text Society (S.S.), 

English Linguistics 1500–1800
Bes Forn- och medelengelska: texter
Bek Forn- och medelengelska: litteraturforskning
Beh Forn- och medelengelska: kulturhistoria
Beg Forn- och medelengelska: filologi
Bed Forn- och medelengelska: ordböcker
Bc Studierelaterad stödlitteratur
Bgw Skrivnings handböcker
Be Uppslagsverk
Bd Ordböcker 

finska–engelska–finska, 

engelska–engelska, 

engelska–andra språk
Bd Isokokoiset Stora ordböcker
B Isokokoiset Stora böcker

Källarvåning K3

Bbi Engelska: bibliografier
Bc Engelska: Studierelaterad stödlitteratu
Bd Engelska: ordböcker
Be Engelska: uppslagsverk
Beirek Irland: litteraturforskning
Bg Engelska: språkforskning
Bk Storbritannien: litteraturforskning
Bm Engelska: samlingsverk
Bpm Engelska: monografiserier
B Isokokoiset Engelska: stora böcker
B Pienikokoiset Engelska: lilla böcker
Bd Isokokoiset Engelska: stora ordböcker
Ud Förenta Staterna: uppslagsverk
Uf Förenta Staterna: folklore
Uh Förenta Staterna: kulturhistoria
Uk Förenta Staterna: litteraturforskning
Um Förenta Staterna: geografi
Un Förenta Staterna: filosofi
Ut Förenta Staterna: konst
Uv Förenta Staterna: allmänt
U Isokokoiset Förenta Staterna: stora böcker
Germanska språk

5:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 5. krs Kielet
Gg Tyska: språkforskning
Gk Tyska: litteraturforskning
Gh Tyska: kulturhistoria
Gl Kännedom om landet
Gm Samlingsverk
Go Tyska: didaktik
Gtg Gamla texter: språkforskning
Gth Gamla texter: litteraturforskning
Gt Gamla texter
Gng Plattyska: språkforskning
Gnt Plattyska: texter
Gag Holländska: språkforskning
Gah Holländska: kulturhistoria
Gat Holländska: texter
Gafr Afrikaans
Gd Tyska: ordböcker
Gd > Tyska: stora ordböcker
Gad Holländska: ordböcker
Gnd Plattyska: ordböcker

Källarvåning K3

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K3 Kielet
Gbi Tyska: bibliografier
Gd Tyska: ordböcker
Gm Tyska: samlingsverk
Gpm Tyska: monografiserier
Go Tyska: didaktik
Gh Tyska: kulturhistoria
Gg Tyska: språkforskning
Gk Tyska: litteraturforskning
Gn Plattysta
Gtp Gamla texter: tidskrifterna
G < Tyska: lilla böcker
G > Tyska: stora böcker
Nordiska språk och litteratur

5:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 5 krs. Kielet
Nd Ordböcker
Nld Allmänna uppslagsverk
Nbi Bibliografier, språkforskning
Nlbi Bibliografier, litteraturforskning
Ndg Danska: språkforskning
Ndh Danska: kulturhistoria
Ndk: Tanska Danska: litteraturhistoria
Nfär Färöarna
Nislg Isländska: språkforskning
Nislh Isländska: kulturhistoria
Nislk Isländska: litteraturhistoria
Nng Norska: språkforskning
Nnh Norska: kulturhistoria
Nnk Norska: litteraturhistoria
Ng Svenska: språkforskning
No Didaktik
Nh Sverige och Norden: kulturhistoria
Npm Monografiserier
Nm Samlingsverk
Nsk Svensk litteratur: litteraturforskning
Nrk Finlandssvensk litteratur: litteraturforskning
Nle Nordisk litteratur: litteraturforskning
Nlba Barnlitteraturforskning
Nlso Litteratursociologi
Nly Varia (klassen avskaffas, kontakta samlingsansvariga vid behov)
Nfda Forndanska
Nfsv Fornsvenska
Nfvn Fornvästnordiska
Nnysv Nysvenska (1526-1880)

Källarvåning K3

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K3 Kielet
Ndh Danska: kulturhistoria
Ndk Danska: litteraturhistoria
Nd Ordböcker
Ng Svenska: språkforskning
Nh Svenska: kulturhistoria
Nnk Norska: litteraturhistoria
Nsk Svenska: litteraturhistoria
N pienikokoiset Norden: lilla böcker
Nl pienikokoiset Sverige: lilla böcker
Nld Norden: uppslagsverk
Npm Norden: seriepublikationer
N isokokoiset Norden: stora böcker
Nislg Isländska: språkforskning
Nislh Isländska: kulturhistoria
Romanska språk

5:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 5. krs Kielet
Rg Franska: språkforskning
Ro Franska: didaktik
Rk Franska: litteraturforskning
Rh Franska: kulturhistoria
Rocg Occitanska, provensal: språkforskning
Roc Occitanska, provensal: litteraturforskning
Rcg Katalanska: språkforskning
Rck Katalanska: litteraturforskning
Rch Katalanska: kulturhistoria
Reg Spanska: språkforskning
Rek Spanska: litteraturforskning
Rek Lat Spanska: Central- och Sydamerika, Karibien: litteraturforskning
Reh Spanska: kulturhistoria
Reh Lat Spanska: Central- och Sydamerika, Karibien: kulturhistoria
Rportg Portugisiska: språkforskning
Rportk Portugisiska: litteraturforskning
Rporth Portugisiska: kulturhistoria
Rgal Galiciska
Rig Italienska: språkforskning
Rik Italienska: litteraturforsking
Rih Italienska: kulturforsking
Rl Rätoromanska
Rb Baskiska
Rd Franska: ordböcker
Rocd Occitanska, provensal: ordböcker
Red Spaniska: ordböcker
Rcd Katalanska: ordböcker
Rportd Portugisiska: ordböcker
Rgald Galiciska: ordböcker
Rid Italienska: ordböcker
Rld Rätoromanska: ordböcker
Rrd Rumänska: ordböcker
Rbd Baskiska: ordböcker

Källarvåning K3

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K3 Kielet
Rbi Romanska språk: bibliografier
Rpm Romanska språk: monigrafiserier
Rm Romanska språk: samlingsverk
Rta Franska: medeltidens textantologier
Rt Franska: medeltidens texter
Rtk Franska: medeltidens litteraturforskning
Rts Franska: Société des textes français
Rct Katalanska: texter
Reta Spanska: medeltidens textantologier
Ret Spanska: medeltidens texter
Rg Franska: språkforskning
Ro Franska: didaktik
Rk Franska: litteraturforskning
Rcank Kanada: litteraturforskning
07 F Franska: litteraturforskning (skönlitteratur)
Rh Franska: kulturhistoria
Rcanh Kanada: kulturhistoria
Rch Katalanska: kulturhistoria
Reg Spanska: språkforskning
Rek Spanska: litteraturforskning
07 F 2 Spanska: litteraturforskning (skönlitteratur)
Rek Lat Spanska: Central- och Sydamerika, Karibien: litteraturforskning
Reh  Spanska: kulturhistoria
Reh Lat Spanska: Central- och Sydamerika, Karibien: kulturhistoria
Rportg Portugisiska: språkforskning
Rportk Portugisiska: litteraturforskning
Rporth Portugisiska: kulturhistoria
Rporth Lat Portugiska: Central- och Sydamerika, Karibien: kulturhistoria
Rig Italienska: språkforskning
Rik Italienska: litteraturforskning
07 F 1 Italienska: litteraturforskning (skönlitteratur)
Rih Italienska: kulturhistoria
Rrg Rumänska: språkforskning
Rrk Rumänska: litteraturforskning
Rrh Rumänska: kulturhistoria
Rb Baskiska
Rd Franska: ordböcker
Rcd Katalanska: ordböcker
Red Spanska: ordböcker
Rportd Portugisiska: ordböcker
Rid Italienska: ordböcker
R Pienikokoiset Romanska språk: lilla böcker
R Isokokoiset Romanska språk: stora böcker
Slaviska och baltiska språk

5:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 5. krs Kielet
Crg Ryska: språkforskning
Cr Ryska: litteraturforskning
Cug Ukrainska, vitryska: språkforskning
Cwg Polska: språkforskning
Cčg Tjeckiska: språkforskning
Cslovakg Slovakien: språkforskning
Cs Kasjubiska, slovinziska, sorbiska
Cbg Bulgariska: språkforskning
Csloveng Slovenska: språkforskning
Cjg Kroatiska, serbiska: språkforskning
Cmak Makedonska
Ckg Kyrkslaviska: språkforskning
Cg Allmän slavistik: språkforskning
Clg Lettiska, litauiska: språkforskning
Crd Ryska: ordböcker
Cud Vitryska, ukrainska: ordböcker
Cwd Polska: ordböcker
Cčd Tjeckiska: ordböcker
Cslovakd Slovakien: ordböcker
Csd Kasjubiska, slovinziska, sorbiska: ordböcker
Cslovend Slovenska: ordböcker
Cbd Bulgariska: ordböcker
Cjd Kroatiska, serbiska: ordböcker
Cmakd Makedoniska: ordböcker
Ckd Kyrkslaviska: ordböcker
Cd Allmän slavistik: ordböcker
Cld Lettiska, litauiska: ordböcker

Källarvåning K3

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K3 Kielet
Crg Ryska: språkforskning
Cr Ryska: litteraturforskning
Cug Ukrainska, vitryska: språkforskning
Cwg Polska: språkforskning
Cčg Tjeckiska: språkforskning
Cslovakg Slovakien: språkforskning
Cs Kasjubiska, slovinziska, sorbiska
Cbg Bulgariska: språkforskning
Csloveng Slovenska: språkforskning
Cjg Kroatiska, serbiska: språgkforskning
Cmak Makedoniska
Ckg Kyrkslaviska: språkforskning
Cg Allmän slavistik: språkforskning
Clg Lettiska, litauiska: språkforskning
Crd Ryska: ordböcker
Cud Vitryska, ukrainska: ordböcker
Cwd Polska: ordböcker
Cčd Tjeckiska: ordböcker
Cslovakd Slovakien: ordböcker
Csd Kasjubiska, slovinziska, sorbiska: ordböcker
Cslovend Slovenska: ordböcker
Cbd Bulgariska: ordböcker
Cjd Kroatiska, serbiska: ordböcker
Cmakd Makedoniska: ordböcker
Ckd Kyrkslaviska: ordböcker
Cd Allmän slavistik: ordböcker
Cld Lettiska, litauiska: ordböcker
C Allmän slavistik: kulturhistoria
C< Slaviska och baltiska språk: lilla böcker
C> Slaviska och baltiska språk: stora böcker
Cb Bulgarien: kulturhistoria
Cbi Slaviska språk: bibliografier
Tjeckien: kulturhistoria
Ccd Tjeckien: ordböcker
Cdb Bulgariska: ordböcker
Cj Kroatien, Serbien: kulturhistoria
Cl Lettland, Litauen: kulturhistoria
Cm Slaviska språk: samlingsverk
Cpm Slaviska och baltiska: monografiserier
Cslovak Slovakien: kulturhistoria
Csloven Slovenien: kulturhistoria
Cu Ukraina, Vitryssland: kulturhistoria
Cw Polen: kulturhistoria
Cy Slaviska och baltiska: bifogad litteratur
Ve Slaviska och baltiska uppslagsverk
Allmän språkvetenskap

5:e väningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 5. krs Kielet
Yd Allmän språkvetenskap: ordböcker
Ybi Allmän språkvetenskap: bibliografier
Ys Standarder
P 99 Allmän semiotik
P 99.3 Semiotikens lärdomhistoria
P 99.4.I26 Ikonicitet
P 99.4.M6 Modalitet
P 99.4.P72 Pragmatik
Y Allmän språkvetenskap
Yako Översättningsvetenskap

Källarvåning K3

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K3 Kielet
Y Allmän språkvetenskap

 

Ylös