Hyllklassificering - Historia och kulturforskning
Samlingen av historia och kulturforskning ligger på 2:e våningen och källarvåning K4 i Kajsahuset.

Finlands, Skandinaviens och Baltikums historia

2:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 2. krs Historia ja kulttuurien tutkimus
HIS Tk Finlands historia
HIS Ts Sveriges historia
HIS Tn Skandinaviens historia
HIS Tb Baltikums historia
HIS Sarjat Serier
HIS Tdoc Handlingar: Finlands och Skandinaviens historia (ej hemlån)

Källarvåning K4

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K4 Historia ja kulttuurien tutkimus
08 K Skandinaviens historia
08 L Finlands historia
08 L 1 Finlands lokalhistoria
Historiikit Historiker (företag, föreningar, mm.)
Allmän historia

2:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 2. krs Historia ja kulttuurien tutkimus
08 2 B Kulturhistoria
HIS Mm Medeltiden
HIS Mb Storbritannien, Irland
HIS Mg Tyskland
HIS Mf Frankrike
HIS Me Spanien, Portugal
HIS Mh Nederländerna, Belgien
HIS Mi Italien
HIS Mö Österrike, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Schweiz
HIS Mpol Polen
HIS Mbalk Balkanländerna
HIS Mr Ryssland, Sovietunionen, Ukraina
HIS Murban Stadshistoria
HIS Mt Historiefilosofi, metodologi, hjälpvetenskaper
HIS Mk Historia av historieskrivning
Yhteiskuntahistoria Samhällshistoria

Källarvåning K4

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K4 Historia ja kulttuurien tutkimus
08 A Allmän historia. Historieforskning
08 D Spaniens, Italiens, Portugals and Frankrikes historia
08 E Belgiens, Hollands, Österrikes, Tysklands, Schweitz, Ungerns, Tjeckiens och Slovakiens historia
08 F Englands, Irlands, Kanadas, Förenta Staternas och Australiens historia
08 G Polens, Sovjetunionens, Rysslands och Ukrainas historia
08 H Greeklands historia
08 I Asiens historia
HIS Mdoc Handlingar (ej hemlån)
HIS Mc Kartor
Arkeologi

2:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 2. krs Historia ja kulttuurien tutkimus
ARK Arkeologi
ARK Sarjat Arkeologi, seriella publikationer

Källarvåning K4

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K4 Historia ja kulttuurien tutkimus
ARK Rus Arkeologi, rysk material
Folkloristik

2:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 2. krs Historia ja kulttuurien tutkimus
FOL M Folkloristik, monografier
FOL Sarjat Serier

 

Etnologi, Sjöhistoria, Museologi

2:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 2. krs Historia ja kulttuurien tutkimus
KAN VI Etnologi
KAN Sarjat Etnologi, serier
MEH Sjöhistoria
MUS Museologi

 

Nordamerikastudier

2:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 2. krs Historia ja kulttuurien tutkimus
PAM 0 Uppslagsverk
PAM 01 Originalmaterial
PAM 1 Historiska översikter
PAM 2 Ide- och kulturhistoria
PAM 3 Politiska system och politisk historia
PAM 4 Utrikespolitik och internationella relationer
PAM 5  Lagen och rätt
PAM 6 Social-, ekonomisk- och miljöhistoria
PAM 8 Etnicitet / Ras
PAM 9 Afroamerikaner
PAM 10 Emigration
PAM 11 Populärkultur / Folktradition
PAM 12 Kolonialtid
PAM 13 Revolution
PAM 14 Inbördeskrig
PAM 15 Nordost
PAM 16 Söder
PAM 17 Mellanvästern
PAM 18 Väst
PAM 19 Krigshistoria, militärväsen
PAM 20 Frontier
PAM 21 Urbefolkning
PAM 22 Biografier
PAM CAN Kanada
PAM Crunden Robert M. Crundens donationssamling
Ryssland- och östeuropastudier

Källarvåning K4

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K4 Historia ja kulttuurien tutkimus
VIE 0.1 Encyklopedier
VIE 0.3 Bibliografier
VIE 0.4 Andra referensböcker
VIE 1 Filosofi, samhällsfilosofi, ideologi
VIE 2 Historieskrivning
VIE 3 Dokument
VIE 4.1 Ryssland, Sovjetunionen, förra Sovjetunionens regioner
VIE 6 Rysslands medeltiden
VIE 7 1700-talet
VIE 8 1800-talet, revolutionen
VIE 9 Revolutionen och inbördeskriget
VIE 10 Stalins tid
VIE 11 Andra världskriget
VIE 12 Förr perestrojka
VIE 13 Perestrojka
VIE 14 Historia av Sovjetunionens kommunistiska parti
VIE 15 Post-kommunism
VIE 16.1 Poltik, allmän. Inrikespolitik
VIE 16.2 Utrikespolitik, internationella relationer
VIE 16.3 Lag och rätt
VIE 17 Dissidenter
VIE 18 Nationaliteter och nationalitetspolitik
VIE 19 Finsk-ugriska folk, Östersjöområdet
VIE 20 Skandinavien och Finland
VIE 21 Karelen
VIE 22 Sankta Petersburg
VIE 23 Städer, turism, lokalhistoria
VIE 24 Östeuropa
VIE 25 Samhället
VIE 26 Ekonomi
VIE 28 Kultur och folkkultur