Hyllklassificering - Historia och kulturforskning

Samlingen av historia och kulturforskning ligger på 2:e våningen och källarvåning K4 i Kajsahuset.

Allmän historia

2:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 2. krs Historia ja kulttuurien tutkimus
HIS Mm Medeltiden
HIS Mb Storbritannien, Irland
HIS Mg Tyskland
HIS Mf Frankrike
HIS Mh Nederländerna, Belgien
HIS Mi Italien
HIS Murban Stadshistoria
HIS Mt Historiefilosofi, metodologi, hjälpvetenskaper
HIS Mk Historia av historieskrivning
Kulttuurihistoria Kulturhistoria
Yhteiskuntahistoria Samhällshistoria

Källarvåning K4

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K4 Historia ja kulttuurien tutkimus
08 A Allmän historia. Historieforskning
08 D Spaniens, Italiens, Portugals and Frankrikes historia
08 E Belgiens, Hollands, Österrikes, Tysklands, Schweitz, Ungerns, Tjeckiens och Slovakiens historia
08 F Englands, Irlands, Kanadas, Förenta Staternas och Australiens historia
08 G Polens, Sovjetunionens, Rysslands och Ukrainas historia
08 H Greeklands historia
08 I Asiens historia
HIS Mdoc Handlingar (ej hemlån)
HIS Mc Kartor
Arkeologi

2:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 2. krs Historia ja kulttuurien tutkimus
ARK Arkeologi
ARK Sarjat Arkeologi, seriella publikationer

Källarvåning K4

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K4 Historia ja kulttuurien tutkimus
ARK Rus Arkeologi, rysk material
Etnologi, Sjöhistoria, Museologi

2:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 2. krs Historia ja kulttuurien tutkimus
KAN VI Etnologi
KAN Sarjat Etnologi, serier
MEH Sjöhistoria
MUS Museologi

 

Finlands, Skandinaviens och Baltikums historia

2:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 2. krs Historia ja kulttuurien tutkimus
HIS Tk Finlands historia
HIS Ts Sveriges historia
HIS Tn Skandinaviens historia
HIS Tb Baltikums historia
HIS Sarjat Serier
HIS Tdoc Handlingar: Finlands och Skandinaviens historia (ej hemlån)

Källarvåning K4

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K4 Historia ja kulttuurien tutkimus
08 K Skandinaviens historia
08 L Finlands historia
Historiikit Historiker (företag, föreningar, mm.)
Paikallishistoriat Finlands lokalhistoria
Folkloristik

2:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 2. krs Historia ja kulttuurien tutkimus
FOL M Folkloristik, monografier

 

Nordamerikastudier

2:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 2. krs Historia ja kulttuurien tutkimus
PAM 0 Uppslagsverk
PAM 01 Originalmaterial
PAM 1 Historiska översikter
PAM 2 Ide- och kulturhistoria
PAM 3 Politiska system och politisk historia
PAM 4 Utrikespolitik och internationella relationer
PAM 5  Lagen och rätt
PAM 6 Social-, ekonomisk- och miljöhistoria
PAM 8 Etnicitet / Ras
PAM 9 Afroamerikaner
PAM 10 Emigration
PAM 11 Populärkultur / Folktradition
PAM 12 Kolonialtid
PAM 13 Revolution
PAM 14 Inbördeskrig
PAM 15 Nordost
PAM 16 Söder
PAM 17 Mellanvästern
PAM 18 Väst
PAM 19 Krigshistoria, militärväsen
PAM 20 Frontier
PAM 21 Urbefolkning
PAM 22 Biografier
PAM CAN Kanada
PAM Crunden Robert M. Crundens donationssamling
Rysslands- och Östeuropastudier

2:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 2. krs Historia ja kulttuurien tutkimus
VIE Rysslands- och Östeuropastudier