Hyllklassificering - Skönlitteratur

Placering i Kajsahuset: 5:e våningen och källarvåning K3.
5. våningen
  • Karta
  • Signum i Helka: Hc 5. krs Kaunokirjallisuus
  Finsk skönlitteratur (ej hemlån)
Käl­lar­vå­ning K3
  • Karta
  • Signum i Helka: Hc K3 Kaunokirjallisuus
12 A Finsk skönlitteratur
12 A 1 Finlandssvensk skönlitteratur
12 B 1 Eddor, sagor
12 B 2 Svensk skönlitteratur
12 B 3 Norsk skönlitteratur
12 B 4 Dansk skönlitteratur
12 B 5 Isländsk skönlitteratur
12 C Tysk skönlitteratur
12 C 1 Holländsk skönlitteratur
12 D 1 Brittisk och irisk skönlitteratur
12 D 2 Nordamerikansk skönlitteratur
12 D 3 Andra engelsk skönlitteratur (australisk, afrikansk, asiatisk m.m.)
12 E  Fransk skönlitteratur
12 F 1 Italiensk skönlitteratur
12 F 2 Spansk skönlitteratur
12 F 2/K Katalansk skönlitteratur
12 F 3 Portugisisk skönlitteratur
12 F 4 Latinamerikas spansk skönlitteratur
12 F 6 Rumänsk och moldavisk skönlitteratur
12 G 1 Rysk skönlitteratur
12 G 1/L Rysk barnlitteratur
12 G 2 Polsk skönlitteratur
12 G 3 Tjeckisk skönlitteratur
12 G 4 Bulgarisk skönlitteratur
12 G 5 Kroatisk och serbisk skönlitteratur
12 G 6 Övriga slaviska folkens skönlitteratur (makedonier, slovaker, slovener, sorber, ukrainare, vitryssar)
12 G 7 Kyrkoslaviska: texter
12 G 8 Lettisk och litauisk skönlitteratur
12 Hu 1 Ungersk skönlitteratur
12 H 2 Estnisk skönlitteratur
12 H 2/Kla Estnisk barnlitteratur
12 I Andra språkområdenas skönlitteratur (t.ex. grekiska, albanska, baskiska, jiddisch, keltiska och indianspråken)
12 K 1 Japansk skönlitteratur
12 K 2 Koreansk skönlitteratur
12 K 3 Kinesisk skönlitteratur
12 K 4 Sydasiatisk skönlitteratur
12 K 5 Turkisk skönlitteratur
12 L Afrikansk och Mellanösterns skönlitteratur
12 M Grekisk skönlitteratur
12 N Barn- och ungdomslitteratur
12 O Allmänna antologier
12 P Tecknade serier