Bibliotekets tjänster för forskare

Tjänster för forskare och forskargrupper

Biblioteket erbjuder Helsingfors universitets forskare och forskargrupper mångsidiga resurser samt stöd och rådgivning i open access-publicering, hantering av forskningsdata, forskningens synlighet och publikationsmetrik.

Nyheter från biblioteket