Hyllklassificering - Asien- och Afrikastudier

Placering i Kajsahuset: 6:e våningen och källarvåning K3.
6:e vå­ning­en
  • Karta
  • Signum i Helka: Hc 6. krs Aasian ja Afrikan tutkimus

 

Oafr Afrikastudier
Oafr Sanakirjat Ordböcker (ej hemlån)
Oe Etiopien
Oq Hamitiska språk
Egyptologi
Ob Assyriologi
Oc Komparativ semitisk filologi
Os Syriska och arameiska
Ou Ugarit
Oel Elami
Oat Arabiska texter
Oav Arabiska Varia: historia, islamisk kultur, litteratur och historia
Oag Arabian grammatiker
Oad Arabiska ordböcker (ej hemlån)
Oht Hebreiska texter
Ohv Hebreiska varia: judendom, litteraturhistoria, m.m.
Oi 1 Iranska: Forn- och mellaniranska språk
Oi 2 Iranska: Nyiranska språk
Oi 3 Iranska: Förislamisk tid (historia/kultur)
Oi 4 Iranska: Islamisk tid (historia/kultur)
Oi Sanakirjat Iranska: Ordböcker och uppslagsverk (ej hemlån)
Ov Varia
Om 1 Komparativ altaistik
Om 2 Sibiriska och centralasiatiska folk
Om 3 Mongoliska
Om 4 Burjatiska
Om 5  Daguriska
Om 6 Monguor
Om 7 Mogol
Om 8 Oirat
Om 9 Kalmuckiska
Om 10 Komparativ mongoliska och andra mongoliska språk
Om 11 Mantšu
Om 12 Dzürtšen
Om 13 Goldi (naanai)
Om 14 Oltša
Om 15 Orotši
Om 16 Oroki
Om 17  Udehe
Om 18 Tungusiska (evenki)
Om 19 Lamutiska (eveni)
Om 20 Soloni
Om 21 Negidali (elkembei)
Om 22 Samagiri
Om 23 Komparativ tungusiska och andra tungusiska språk
Om 24 Turkiska (nyturkiska, osmani)
Om 25 Gagauziska
Om 26 Azeriska
Om 27 Turkmeniska
Om 28 Karatjajbalkariska
Om 29 Kumykiska
Om 30 Basjkiriska
Om 31 Tatariska
Om 32 Nogaiska
Om 33 Kazakiska och karakalpakiska
Om 34 Kirgiziska
Om 35 Mellanturkiska språk
Om 37 Uzbekiska
Om 38 Nyuiguriska
Om 39 Fornturkiska
Om 40 Tuva, tofa (karagassiska)
Om 41 Jakutiska
Om 42 Chakassiska
Om 43 Altaiturkiska (oirotiska)
Om 44 Bolgariska
Om 45 Tjuvasjiska
Om 46 Karaimiska
Om 47 Komparativ turkiska och andra turkiska språk
Om 48 Nordöstra sibirier, ainu, eskimåer, indianer
Om 53 Tibetanska
Om 54 Sydöstasien, Oceanien och Australien
Om 500 Koreanologi: uppslagsböcker (ej hemlån)
Om 501 Koreanologi: ordböcker (ej hemlån)
Om 502 Koreanologi: läroböcker
Om 503 Koreanologi: filologi
Om 504 Koreanologi: litteratur
Om 505 Koreanologi: litteraturforskning
Om 506 Koreanologi: historia
Om 507 Koreanologi: kulturhistoria och konst
Om 508 Koreanologi: religion och filosofi
Om 509 Koreanologi: samhället
Om 510 Japanologi: uppslagsböcker (ej hemlån)
Om 511 Japanologi: ordböcker (ej hemlån)
Om 512 Japanologi: läroböcker
Om 513 Japanologi: filologi
Om 514 Japanologi: litteratur
Om 515 Japanologi: litteraturforskning
Om 516 Japanologi: historia
Om 517 Japanologi: kulturhistoria
Om 518 Japanologi: religion och filosofi
Om 519 Japanologi: samhället
Om 520 Sinologi: uppslagsverk (ej hemlån)
Om 521 Sinologi: ordböcker (ej hemlån)
Om 522 Sinologi: läroböcker
Om 523 Sinologi: filologi
Om 525 Sinologi: litteraturforskning
Om 526 Sinologi: historia
Om 527 Sinologi: kulturhistoria och konst
Om 528 Sinologi: religion och filosofi
Om 529 Sinologi: samhället
Om 55 Asien, allmän
O> Varia: stora böcker
Oi> Iranska: stora böcker
Om> Öst- och Mellanasien: stora böcker
Oä> Egyptologi: stora böcker
Oys> Östasien: stora böcker
OYs 1 Indisk filologi: uppslagsverk
OYs 2 Vedalitteratur
OYs 3 Hinduisk litteratur
OYs 4 Buddist litteratur
OYs 5 Jainismens litteratur
OYs 8 Indisk litteraturhistoria
OYs 9 Sydasiatisk historia, kultur, religioner och filosofi
OYs 10 Sanskrit lingvistik
OYs 11 Medelindoariska språk
OYs 12 Bengali
OYs 13 Hindi och urdu
OYs 15 Andra indoariska språk
OYs 16 Dravidaspråk
OYs 17 Mundaspråk, Andamanesiska språk, Burushaski
OYs 19 Komparativ indoeuropeisk lingvistik
OYs 20 Hettitiska
OYs 21 Tokhariska

 

Käl­lar­vå­ning K3
  • Karta
  • Signum: Hc K3 Aasian ja Afrikan tutkimus 

 

Obi Bibliografier
Oa Arabiska, islam
Oafr Afrika
Oh Hepreiska, judendom
Oi Iranistik
Oka Kaukasien
Om Sydöstasien, Centralasien, turkologi
Om 50 Korea
Om 51 Japan
Om 52 Kina
OYs Sydasien forskning
Egyptologi