Hyllklassificering - Konstforskning

Samlingen av konstforskning ligger på 5:e våningen och källarvåning K3 i Kajsahuset.
Litteraturvetenskap, estetik och teatervetenskap

5:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 5. krs Taiteiden tutkimus
Lhak Uppslagsverk om litteraturvetenskap, estetik och teater
Lkah Litteraturhistoria
Lkr Litteraturvetenskap
Estetik
Lt Teater
Lte Film- och televisionsforskning (kompletterande samling)

Källarvåning K3

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K3 Taiteiden tutkimus
  Dansforskning
GV 1580–1600 Dansuppslagsverk, dansfilosofi, danssociologi m.m.
GV 1601–1728 Danshistoria
GV 1735–1779 Specialla aspekter till dans
GV 1781–1795 Konstdans, inneh. dansbiografi
GV 1796–1799 Enskilda dansgrenar m.m.
   
  Konstarter i allmänhet och tvärkonstnärlig verksamhet
700–709 Förenta staternas konstarters historia i allmänhet (kompletterande samling)
790–795 Förenta staternas scenisk konsts historia (kompletterande samling)
NX Tvärkonstnärlig verksamhet och konstarter i allmänhet
   
  Film- och televisionsforskning
PN 1992 Televisionsprogram
PN 1993–1999 Filmer, filmkonst
PN 2205–3018 Filmskådespelares personhistoria
Musikforskning

5:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 5. krs Taiteiden tutkimus
M2 Monumenta musica (källpublikationer)
M3 Kompositörers samlade verk
ML 5–54 Musikregister, konferenspublikationer, libretton, m.m.
ML 55–60 Samlingsverk om musik
ML 62–92.5 Musik i radion, musikikonografi, m.m.
ML 100–109 Musikencyclopedier och musikordböcker
ML 110–112.5 Musikbiblioteksbranschen och musikförlagsverksamhet
ML 112.8–158.8 Musikbibliografier och diskografier
ML 159–3776 Musikhistoria
ML 3780–3795 Musikjournalistik, musik- och skivindustri osv.
ML 3797–3799.5 Musikforsknings lärdomshistoria och metoder
ML 3800–3840 Musikfilosofi, -akustik, -fysiologi och -psykologi
ML 3845–3918 Musiks estetik och värdighet, musiksociologi
ML 3919–3930 Musikterapi, musik ur religionens perspektiv, m.m.
MT 1–5 Musikundervisning
MT 6–165 Musikteori och musikanalys
MT 170–810 Spelande och instrumentskolor
MT 820–960 Sång och sångskolor

Källarvåning K3

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K3 Taiteiden tutkimus
780–789 Förenta staternas musikhistoria (kompletterande samling)
06 B 2 Musikforskning (kompletterande samling)
ML 385–429 Kompositörers person- och verkhistoria
QC Akustik, m.m.
TK Ljudinspelning, ljudteknik osv.
Nuottijulkaisut Musikalier för hemlån
Pienoispartituurit Studiepartitur
Konsthistoria

5:e våningen

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc 5. krs Taiteiden tutkimus 
  Temavis klassifikation
A 9 Konstfilosofi, konstteorier och konstsociologi. Historia om konsthistoria och metodologi.
A 10 Motivhistoria och ikonografi
A 11 Historia om kristlig konst och kristlig ikonografi
A 12.1 Historia om islamisk konst
A 12.2 Historia om judisk konst
A 12.3 Historia om andra religioners konst
A 12.4 Historia om folkkonst och art brut
A 13.1 Allmän arkitekturhistoria
A 13.2 Speciella verk om arkitektur
A 13.3 Arkitekturteorier
A 13.4 Stadsplanering
A 13.5 Byggnadsskydd och -konservering
A 14 Historia om landskapsplanering och trädgårdskonst
A 15.1 Allmän historia om målarkonst och handböcker
A 15.2 Historia om glasmåleri och mosaik
A 16 Historia om skulptur och kinetisk konst
A 17 Historia om teckningskonst, grafik och illustration
A 18 Stilistik
A 19 Ornamentik
A 20 Historia om möbler och inredningskonst
A 21 Dräkthistoria
A 22 Textilkonsthistoria
A 23 Historia om konsthantverk
A 24 Numismatik
A 25 Heraldik
A 26.1 Historia om samling av konst, konsthandel och konstförfalskningar
A 26.2 Konservering av konst
A 28 Historia om fotokonst och elektronisk konst
   
  Geografisk klassifikation
C 1 Finlands konsthistoria
C 1.1 Finlands konsthistoria i allmännhet
C 1.2 Arkitektur, planläggning, miljö
C 1.3 Lokal arkitektur
C 1.4 Målarkonst, grafik
C 1.5 Skulptur, tredimensionella verk
C 1.6 Konstnärer (ordning på basis av konstnärens namn)
C 1.7 Konstindustri, handarbete
C 1.9 Seriella publikationer
C 1.10 Officiella publikationer, förvaltning av konst
C 2 Sveriges konsthistoria 
C 3 Danmarks konsthistoria
C 4 Norges konsthistoria
C 5 Islands konsthistoria
C 6 Nordens konsthistoria i allmänhet
C 7 Hollands konsthistoria
C 7a Belgiens konsthistoria
C 8 Tysklands konsthistoria
C 9 Österrikes konsthistoria
C 10 Schweiz' konsthistoria
C 11 Englands konsthistoria
C 12 Irlands konsthistoria
C 13 Frankrikes konsthistoria
C 14 Italiens konsthistoria

Källarvåning K3

 • Karta
 • Signum i Helka: Hc K3 Taiteiden tutkimus
  Temavis klassifikation
A 1 Konstencyklopedier, konstnärsmatriklar osv.
A 1.1 Konstterminologier, konstnärsigneringskataloger osv.
A 4 Konstbibliografier
A 5 Konsthistoriska seriella publikationer och bokserier
A 6 Allmän konsthistoria
A 7 Konsthistoriska festskrifter. Konsthistorikers personhistoria
A 8 Konsthistoriska samlingsverk
A 27 Konstsamlingar
   
  Periodvis klassifikation
B 1 Historia om prehistorisk konst
B 2 Historia om Assyriens, Babyloniens, Persiens och andra mellanösterncivilisationers konst
B 3 Historia om det forntida Egyptens konst
B 3b Historia om det forntida Egyptens hellenistiska konst. Historia om Egyptens grekisk-romerska och koptiska konst
B 4 Allmän historia om antikens konst
B 5 Historia om de egeiska öarnas konst
B 6.1 Allmän historia om det antika Greklands konst
B 6.2 Historia om det antika Greklands arkitektur
B 6.4 Historia om det antika Greklands målarkonst
B 6.5 Historia om det antika Greklands skulpturkonst
B 6.6 Historia om det antika Greklands konstnärer
B 7 Historia om etruskernas konst
B 8.1 Allmän historia om det Romerska rikets konst
B 8.2 Historia om det Romerska rikets arkitektur
B 8.4 Historia om det Romerska rikets målarkonst (också mosaiker)
B 8.5 Historia om det Romerska rikets skulptur
B 8.6 Person- och verkhistoria om det Romerska rikets konstnärer
B 9 Historia om fornkristen konst
B 10 Historia om bysantinsk konst
B 11 Historia om bokkonst och kodikologi
B 12 Historia om medeltidens konst
B 13 Historia om renässanskonst
B 14 Historia om 1600–1700-talens konst
B 15 Historia om 1800-talets konst
B 16 Historia om modern konst
B 17 Historia om nutidskonst
   
  Geografisk klassifikation
C 15 Spaniens konsthistoria
C 16 Portugals konsthistoria
C 16a Cyperns, Maltas och andra små europeiska länders konsthistoria
C 17 Rysslands konsthistoria
C 18 Lettlands och Litauens konsthistoria
C 19 Estlands konsthistoria
C 20 Polens konsthistoria
C 21 Tjeckiens och Slovakiens konsthistoria
C 22 Ungerns konsthistoria
C 23 Balkanländernas konsthistoria
C 23a Bulgariens konsthistoria
C 23b Bosnia-Hercegovinas, Kosovos, Kroatiens, Makedoniens, Montenegros, Serbiens och Sloveniens konsthistoria
C 23c Rumäniens konsthistoria
C 23d Albaniens konsthistoria
C 23e Greklands konsthistoria
C 24 Afrikas konsthistoria
C 24a Nordafrikas konsthistoria
C 24b Afrika söder om Saharas konsthistoria
C 25 Australiens och Oceaniens konsthistoria
C 26 Asiens konsthistoria
C 26a Tibets konsthistoria
C 27 Sydasiens (Bangladeshs, Indiens, Nepals, Pakistans och Sri Lankas) konsthistoria
C 28 Kinas konsthistoria
C 29 Japans konsthistoria
C 30 Förenta staternas konsthistoria
C 31 Kanadas konsthistoria
C 32 Latinamerikas konsthistoria
C 33 Nordamerikas urinvånares konsthistoria
C 34 Mellanösterns konsthistoria
C 35 Turkiets konsthistoria
   
  Varia
710–719 Historia om Förenta staternas stadsplanering och lanskapsarkitektur (kompletterande samling)
720–729 Historia om Förenta staternas arkitektur (kompletterande samling)
730–739 Historia om Förenta staternas skulptur, keramikkonst och metallkonst (kompletterande samling)
740–749 Historia om Förenta staternas teckningskonst och dekorativ konst (kompletterande samling)
750–759 Historia om Förenta staternas målarkonst (kompletterande samling)
760–769 Historia om Förenta staternas grafik och illustration (kompletterande samling)
770–779 Historia om Förenta staternas fotokonst och mediekonst (kompletterande samling)
06 B 1 Allmän konsthistoria (kompletterande samling)
73/76 Historia om skulptur, teckningskonst, målarkonst och grafik (kompletterande samling)