Snorklingsleden i Kolaviken

I Kolaviken vid Plagens simstrand i centrum av Hangö kan du lära känna livet i Östersjön under ytan. Följ snorklingsleden och upptäck musslor, fiskar och växter som lever i havet!

I Kolaviken vid Plagens simstrand i centrum av Hangö kan du lära känna livet i Östersjön under ytan. Tvärminne zoologiska stations snorklingsled tar dig till sex olika stationer under ytan och du ser olika växter, alger och djur som lever i havet. Vid varje station finns en tavla på bottnen med fakta om olika arter. 

Snorklingsleden är ca 500 meter lång och vattendjupet varierar mellan 1-2,5 meter. Vid stationerna 1-4 är vattendjupet lämpligt för barn och nybörjare, stationerna 5-6 ligger på lite större djup.

För att kunna se under ytan behöver du cyklop. Snorkel och simfenor underlättar snorklingen. 

Kom ihåg att snorklingen sker på eget ansvar, snorkla aldrig ensam!

Lär känna livet under ytan

Kolaviken utgör en kustnära livsmiljö med fina blåstångsruskor och sjögräsängar. 

Blåstång är en alg som fäster på stenar och klippor med en fästplatta och bildar en livsmiljö för många smådjur.

I sjögräsägarna som växer på mjuk botten lever småfiskar som havsnålar och flundror. 

Flera arter lever också nergrävda i den mjuka sandbottnen. Här kan du lära dig känna igen tre vanliga musslor i Östersjön: hjärtmussla, sandmussla och östersjömussla!

Följ med havsforskning i Kolaviken

Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet utför även havsforskning i Kolaviken. 

Den gula mätbojen följer med hur temperatur, salthalt, syrehalt, pH och grumlighet varierar i havet. Bojen är en del av ett nätverk av bojar (Monicoastlänk), och den informationen kan du följa med i realtid under den isfria tiden av året. 

ARMS är ett forskningsredskap som samlar in data om arter i havet. Likadana konstruktioner fi nns placerade i alla världshav och de används speciellt för uppföljning av främmande arter som havstulpan. ARMS-plattorna tas regelbundet upp ur havet och påväxten artbestäms genom genetisk analys.

VILL DU VETA MERA OM SNORKLINGSLEDEN?