Kurser

Fältkurserna utgör en väsentlig del av studier i biologi- och miljövetenskaper. Specialkurser ordnas såväl på Tvärminne zoologiska station (TZS) som på stationerna i Lammi och Kilpisjärvi. Kurserna på TZS fokuserar på marina teman.

På stationen ordnas årligen ett tiotal kurser som hör till Helsingfors universitets utbud inom bio-, geo- och miljövetenskaper. Dessutom ordas kurser av andra instanser, så som öppna universitetet, yrkeshögskolor, gymnasier, samt andra universitet. Även kurser och seminarier inom icke-biologiska ämnen kan arrangeras på TZS.