Vetenskapsfostran

Tvärminne zoologiska station erbjuder program för barn och ungdomar i alla åldrar. Det finns ett brett utbud av aktiviteter att välja mellan och innehållet är anpassat till besökarnas ålder. Genom roligt och pedagogiskt innehåll vill vi väcka intresse för den fantastiska värld som finns under havsytan. Vi välkomnar skolklasser och andra grupper!

Tvärminne zoologiska station erbjuder olika slags program för att göra vetenskapen bekant för allmänheten. Barn och ungdomar kan anmäla sig till olika aktiviteter som ordnas. Det finns också en naturstig som är öppen för allmänheten på stationsområdet.

Vill du veta mera om vetenskapsfostran?