Samarbete

Våra naturliga ekosystem över hela jorden genomgår snabba förändringar som leder till att den biologiska mångfalden och de tillhörande ekosystemfunktioner och ekosystemtjänster som ligger till grund för vår existens försämras. Tillsammans bygger vi en hållbar framtid.