Samarbete

Våra naturliga ekosystem genomgår snabba förändringar som leder till att den biologiska mångfalden och de tillhörande ekosystemfunktioner och ekosystemtjänster som ligger till grund för vår existens försämras. Dessa snabba förändringar utmanar inte bara människans framtid, utan även vår nuvarande vetenskapliga förståelse släpar efter, vilket kräver nya tvärvetenskapliga metoder för att förstå de nuvarande förändringarna. Den belyser också grundforskningens växande roll som underlag för beslutsfattandet.

Kunskap är avgörande för att lösa den globala biologiska mångfalden och klimatkrisen, där haven spelar en nyckelroll. Förenta nationerna har utsett 2021-2030 till havets årtionde. 

Vill du vara en del av lösningen?