Forskningsdykning

The Finnish Scientific Diving Academy (FSDA) grundades hösten 2021 för att återuppliva utbildningen inom forskningsdykning i Finland. Tvärminne zoologiska station i Hangö, som är en del av Helsingfors universitet, vill på sikt vara den ledande aktören inom utbildningen inom forskningsdykning i kalla havsområden i världen.

För mera information vänligen kontakta FSDA:s koordinator Edd Stockdale. 

Australiensiska Edd Stockdale är forskningsdykare med en mångsidig erfarenhet av att organisera och leda vetenskapliga dykexpeditioner. Han har en bakgrund både inom teknisk dykning samt inom marinbiologi. Hans globala nätverk inom dykbranschen kan ses som en märkbar tillgång för utbildningsprogrammen inom dykakademin.

SÖK STIPENDIUM FÖR UTBILNING!

Onni Talas stiftelse beviljar stipendium för universitetsstuderande inom relevanta marina utbildningsområden för att delta i FSDA:s utbildningar. Ansökningstiden för 2024 pågår!

Världsledande utbildning i Tvärminne

Vid Helsingfors universitet skapas nu en utbildningshelhet med målsättning att utvecklas till en föregångare inom området. Med forskningsdykning avses dykning som utförs av specialskolade team och där mätningar, observationer och även experimentella studier görs under havsytan.

Finland har historisk sett haft en stark position inom forskningsdykning och teknisk utveckling - både inom havsforskning och marinarkeologi men under de senaste nästan tio åren har utbildning saknats på grund av bristande finansiering. 

Finnish Scientific Diving Academy (FSDA) finansieras av Antero och Merja Parmas stiftelse samt Weisellstiftelsen under tre års tid.