Online-data

Följ med hur temperatur, salthalt, syrekoncentration, pH och grumlighet förändras dag för dag i våra kustnära vatten.

Om du är intresserad av att sponsorera en ny datalogger (eller en del av en logger), kan du använda Helsingfors universitets donationssida och där välja insamlingen för Monicoast.