Om stationen

Tvärminne zoologiska station (TZS) är en marin station belägen vid Finska vikens mynning i norra Östersjön. TZS fungerar som ett centrum för en mängd högklassig biologisk forskning, utför miljö-övervakning, samt tillhandahåller faciliteter för fältkurser och seminarier.

Tvärminne zoologiska station är en del av ett nätverk av forskningsstationer som upprätthålls av Helsingfors universitet.  Bio- och miljövetenskapliga fakulteten har totalt tre biologiska forskningsstationer på olika håll i landet och stationerna fungerar som kunskapskluster och nav för mångvetenskapliga forskningsprojekt och långtidsuppföljningar. 

Vid Lammi biologiska station undersöks barrskogszonen i norr och dess vattendrag. Stationen är belägen i Lammi i Egentliga Tavastland. Stationen har verksamhet året runt och erbjuder möjligheter för mångsidig forskning och undervisning. Vid stationen kan man även ordna olika seminarier och kurser. Vem som helst kan uppleva stationens miljö med vetenskaps- och naturstigar.

Vid Kilpisjärvi biologiska station undersöks naturen och miljön i norr. Stationen är belägen vid fjället Saana i närheten av gränsen till Norge och Sverige. Stationen har verksamhet året runt och erbjuder mångsidiga tjänster för forskare och studenter samt andra besökare.