Tvärminne zoologiska station

Tvärminne zoologiska station (TZS) vid Finska vikens mynning i norra Östersjön är en av tre biologiska forskningsstationer som hör till Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Stationerna fungerar som centrum för en mängd högklassig biologisk forskning och tillhandahåller faciliteter för fältkurser och seminarier.

TZS är öppen året runt och vi välkomnar gästande forskare att bedriva forskning på stationen.

Östersjönyheter