Stipendier för slutförandet av magisteravhandlingen

Syftet med stipendierna är att befrämja slutförandet av magisteravhandlingen genom en intensivperiod vid någon av Helsingfors universitets forskningsstationer. Stipendierna är avsedda för studerande som är i slutskedet av magisteravhandlingen. Stipendiet inkluderar en veckas boende på stationen och måltider.

Du kan ansöka om stipendiet om du är grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet och du inte har beviljats stipendiet tidigare. Stipendieperioden är en vecka och inkluderar logi och helpension på forskningsstationen.  Ansökningstiden är två gånger om året, på våren och på hösten. 

De som beviljas ett stipendium måste själv arrangera resan till och från forskningsstationen. Stipendiet inkluderar ej resekostnader. Stipendiater kontaktar själv forskningsstationen och avtalar om den exakta tidpunkten för när stipendiet används. Observera att det under vissa tider på året är rusning på forskningsstationerna (från maj till september) och det är möjligt att stationerna inte kan ta emot stipendiater då. Stipendiet måste användas under den tidsperiod som det är beviljat för.