Monicoast

Kustobservatoriet MONICOAST skickar data till en online portal, där du kan följa med hur temperatur, salthalt, syrehalt, pH och grumlighet varierar i havet utanför Tvärminne zoologiska station på Hangö udd.

Projektet MONICOAST (MONItoring of COASTal habitats) strävar till att förstå och visualisera effekterna av långtidsförändringar i miljön på biodiversitet och ekosystemfunktion i olika nyckelhabitat. Automatiska mätare (dataloggers) installeras i olika typer av kustnära habitat, så som musselbankar, blåstångsbälten och sjögräsängar. Dessa habitat utgör livsmiljöer för ett stort antal andra arter och har därför en hög biodiversitet. Ändå saknar vi information om den naturliga variationen (olika tider på dygnet, årstidsväxlingar, mellan olika år) samt om effekterna av långtidstidsförändringar i t.ex. vattnets temperatur, salthalt, syrehalt, pH och grumlighet för funktionen av dessa habitat.

Finansiering och donation

Projektet drivs med hjälp av extern finansiering och startade som ett samarbete mellan DROPP och TZS. Även Ålandsbankens Östersjöprojekt och Weisell stiftelsen stöder arbetet.

Om du är intresserad av att sponsorera en ny datalogger (eller en del av en logger), kan du använda Helsingfors universitets donationssida och där välja insamlingen för Monicoast.

Online data

Följ med hur temperatur, salthalt, syrekoncentration, pH och grumlighet förändras dag för dag i våra kustnära vatten.

Varför mäta temperaturen?

Varför mäter vi vattnets temperatur, salthalt, syrehalt, pH och grumlighet? Vad berättar det om våra kustnära områdens tillstånd och ekosystemets funktion?