Forskningsinfrastrukturer

Forskningsinfrastrukturerna är en grundförutsättning för forskning. De stöder organiserad forskning och forskarutbildning samt upprätthåller och utvecklar forskningskapaciteten.
Vad är en forskningsinfrastruktur?

Forskningsinfrastrukturer är helheter som stöder forskares arbete. Vanliga forskningsinfrastrukturer är bland annat

  • forskningsapparatur, forsknings- och mätstationer, forskningsfartyg, speciallaboratorier
  • samlingar och databaser med forskningsmaterial, arkiv och bibliotek
  • datanät, centrum för högpresterande datorsystem, annan datorkapacitet
  • underhåll och service av infrastrukturen och stödtjänster för användarna.
Var hittar jag Helsingfors universitets forskningsinfrastrukturer?

Du hittar ingående information om universitetets forskningsinfrastrukturer i forskningsportalen.

I forskningsportalen kan du bläddra bland eller söka efter infrastrukturer till exempel på basis av vetenskapsområde eller ämnesord. Kontaktuppgifterna som finns i samband med de olika forskningsinfrastrukturerna hjälper dig hitta det du söker.

Information om forskningsinfrastrukturer finns också på fakulteternas och enheternas webbplatser. Se till exempel

Öppen vetenskap och forskningsinfrastrukturer

Helsingfors universitet medverkar i skapandet av principerna för öppen vetenskap och implementerar dem också när det gäller universitetets forskningsinfrastrukturer.

Öppenhet och tillgänglighet är en viktig del av verksamheten för universitetets forskningsinfrastrukturer. När infrastrukturer definieras är tillgången till dem ett viktigt kriterium.

Utöver de nationella riktlinjerna och riktlinjerna på universitetsnivå har infrastrukturer individuella användningsvillkor, och infrastrukturerna utnyttjas i praktiken inom ramen för dessa.

Läs också