Forskningsinfrastrukturen

Forskningsinfrastrukturen vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten inbegriper förutom laboratorierna också stora nätverk av mätningsstationer, av vilka vissa fungerar globalt. Vår mångsidiga forskningsinfrastruktur tjänar både fakultetens egen forskning och den som vi utför i samarbete med våra partners.

Forskningen vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten baseras långt på datasamlingar och forskningsinstrumenten, med vilka data samlas in. Då vi t.ex. studerar klimatförändringens verkningar använder vi data som samlats in av ett globalt nätverk av mätningsstationer. Inom forskning i astrofysik, för sin del, använder vi högklassiga observatorier och rymdinstrument. Vi följer med seismologiska processer genom konstant mätning i realtid. Vår fakultet har goda nätverk och många delar av vår infrastruktur tjänar internationella forskningsprojekt och samarbete med andra universitet.

Forskningsinfrastrukturen och tjänster