Universitetet utvecklar forskningsinfrastrukturer enligt den öppna vetenskapens principer.