Mottagande av doktorandplats

Är du en ny doktorand vid Helsingfors universitet? Innan du börjar måste du ta emot din studieplats och anmäla dig till universitetet. På den här sidan hittar du även annan information som riktar sig till nya doktorander.

Obs! Vänligen observera, att coronasituationen i Finland och världen påverkar universitetets verksamhet på hösten. För närmare information, se längre ner på sidan.

Då du blir antagen till att avlägga doktorandstudier vid Helsingfors universitet får du ett antagningsbrev från din fakultet. I brevet får du instruktioner för hur du tar emot studieplatsen och hur du anmäler dig för det första läsåret som doktorand.

Du förlorar den erbjudna studieplatsen om du inte tar emot den inom den utsatta tiden.

Vänligen notera att du kan anmäla dig som frånvarande under ditt första studieår som doktorand enbart om

  • du fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor,
  • du är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet,
  • du är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

När din rätt att avlägga doktorsexamen registreras i Helsingfors universitets studeranderegister antecknas förutom din grundinformation även till vilket doktorandprogram du hör samt ifall du avlägger dina doktorandstudier som heltids- eller deltidsstudier.

Om du påbörjat dina doktorandstudier redan tidigare hittar du anmälningsanvisningarna i Instruktioner för studerande -servicen.

I gemensam ansökan och i separat antagning kan du ta emot endast en högskoleplats från och med 1.8.2016. Bestämmelsen om en högskoleplats inbegriper då alla utbildningar som leder till högskoleexamina.

Bestämmelsen i korthet:

  • Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin.
  • Bestämmelsen gäller också studier för högskolornas påbyggnadsexamina; licentiat och doktorsexamina.
  • Bestämmelsen gäller inte om du tar emot en högskoleplats inom ansökan om överflyttning.
  • Du kan ha studierätt för flera examina, dvs. flera studieplatser inom utbildning som leder till högskoleexamen, men du bör ta emot studieplatserna under olika terminer.

Vänligen observera, att coronasituationen i Finland och världen påverkar universitetets verksamhet på hösten. Internationella studerande borde också observera, att situationen också påverkar ankomsten till Finland och ansökningar för uppehållstillstånd.

Studerandeintyget är ett avgiftsfritt närvaro- eller frånvarointyg som kan ges till alla examensstuderande vid Helsingfors universitet. Nya doktorander som bor utomlands får studerandeintyget med posten inom några veckor efter nya studierätter har registrerats. Om du bor i Finland, kan du själv beställa studerandeintyget från WebOodi efter din studierätt har registrerats och du har aktiverat ditt HU användarnamn. Närmare anvisningar gällande beställning studerandeintyget finns på Instruktioner för studerande -webbplatsen.

När du har tagit emot studieplatsen och gjort läsårsanmälan, registreras dina uppgifter i universitetets studeranderegister Oodi inom några veckor. Du får ett meddelande per e-post att dina uppgifter har sparats och registrerats. Efter det kan du aktivera ditt användarnamn som ger dig tillträde till Helsingfors universitets datasystem. För närmare anvisningar för aktivering av användarnamnet, vänligen se anvisningar för en ny doktorand vid Instruktioner för studerande -servicen.

Med hjälp av Helsingfors universitetets elektronisk Uni Arrival Advisor -service hittar du anvisningar gällande t.ex. invandring, beskattning, försäkringar och andra viktiga saker som du måste ta hänsyn till när du flyttar till Finland och Helsinki.