Kvantteknik Med hjälp av kvantteknologiska tillämpningar kan man till exempel utföra beräkningsuppgifter som tills vidare kan anses vara omöjliga att genomföra. Framtidens nyckelteknologier utvecklas på kvantnivå. Här hittar du de senaste nyheterna, och artiklarna relaterade till kvantteknik. Nyheter om Kvantteknik
Kvantteknologi i korthet

Tack vare kvantdatorer kan vi utveckla nya lösningar på mänsklighetens största utmaningar: problem i samband med klimatförändringen och energiförsörjningen, hållbar produktion och konsumtion, hälso- och sjukvård (t.ex. vid planering av nya läkemedel) samt cybersäkerhet med kvantkrypterad dataöverföring och datalagring.  

Helsingfors universitet har en flera decennier lång erfarenhet av forskning, undervisning och kommersialisering inom kvantvetenskap och kvantteknologi, och därför kan vi särskilt väl förutse hur fort teknologin kommer att utvecklas. Vi har koordinerat samarbete mellan experter inom sektorn och fört samman forskningsresurser. Vetenskapsområdets tillväxt och utveckling kommer att kräva mer specialutbildad arbetskraft under de kommande åren. Därför har ett mångsidigare utbildningsutbud utvecklats för ändamålet. 

Den finländska forsknings- och utvecklingsverksamheten inom kvantteknologi är internationellt ansedd. Våra centrala kompetensområden omfattar kvantinformation, nya kvantmaterial och olika kvantutrustningar och kvantsensorer som möjliggör extremt känslig mätning och detektering.