Digitalisering Den digitaliserade informationens betydelse och mängd ökar ständigt inom alla livets delområden. Digitalisering och datafieringen förändrar samhället i grunden och även hur samspelet mellan människor och institutioner utvecklas. Här hittar du de senaste nyheterna och artiklarna relaterade till digitalisering från Helsingfors universitet. Nyheter om Digitalisering
Samhällets digitalisering i korthet

Genom att förbättra den digitala läskunnigheten hos dem som utnyttjar data åstadkommer man bättre beslut, mer realistiska förväntningar på dataanalysens möjligheter och en bättre samhällsdebatt om hur data och AI ska användas i samhället.

Vi belyser samhälleligt angelägna ämnen, såsom ubik datateknik, datasäkerhetsfrågor och lösningar för smarta städer. Med hjälp av dem kan vi förstå de möjligheter och hot som vi står inför. Genom att kombinera data och analys med mångvetenskapliga metoder kan vi skapa lösningar för dagens och morgondagens värld.