Undervisningen och utvecklingen av undervisningen

Undervisningen vid fakulteten utvecklas kontinuerligt utifrån den nyaste universitetspedagogiska forskningen.

Undervisningen vid vår fakultet står högt i kurs bland studenterna och övriga forskare. Undervisningen vid ett universitet utgår alltid från forskningskunskap och lärarna bedriver också egen forskning. Vår fakultet har belönat sina lärare bland annat för förtjänstfullt samarbete i undervisningen och för att de är motiverade och har förmåga att inspirera studenterna.

Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) tutkii yliopisto-opetusta ja oppimista kaikissa tiedekunnissa ja tieteenaloilla Helsingin yliopistossa. Keskus tukee koulutusohjelmia ja tiedekuntia opetuksen ja oppimisen kehittämisessä sekä kouluttaa Helsingin yliopiston henkilöstöä korkeakouluopetuksen ja -oppimisen asiantuntijoiksi korkealaatuiseen yliopistopedagogiseen tutkimukseen perustuen.

Yliopistopedagogiikan tutkijat ja asiantuntijat Viikin kampuksella:

Henna Asikainen, FT
yliopistopedagogiikan dosentti
pedagoginen yliopistonlehtori, Viikki
henna.asikainen@helsinki.fi 

Nina Katajavuori
Yliopistopedagogiikan dosentti
pedagoginen yliopistonlehtori, Viikki
nina.katajavuori@helsinki.fi

Ilona Södervik, FT
Pedagoginen yliopistonlehtori, Viikki
ilona.sodervik@helsinki.fi

Vid Centret för Universitetspedagogik (HYPE) forskar man i lärande och undervisning vid alla fakulteter och discipliner vid Helsingfors universitet. Centret erbjuder utbildningsprogrammen och fakulteterna stöd för lärande och för undervisningen samt organiserar universitetspedagogisk utbildning, som baserar sig på universitetspedagogisk toppforskning, för Helsingfors universitets undervisningspersonal. Inom Centret idkas såväl nationellt som internationellt samarbete inom universitetspedagogisk forskning samt inom undervisning och lärande.

Forskare och experter av universitetspedagogik vid Campus Vik:

Henna Asikainen, FD
docent (universitetspedagogik)
pedagogisk universitetslektor, Vik
henna.asikainen@helsinki.fi

Nina Katajavuori
docent
pedagogisk universitetslektor, Vik
nina.katajavuori@helsinki.fi

Ilona Södervik, FD
Pedagogisk universitetslektor, Vik
ilona.sodervik@helsinki.fi

 

Jäsenet:

Maijaliisa Erkkola
Szabolcs Galambosi
Sanna Kanerva
Hanna-Riitta Kymalainen
Pauliina Lankinen
Chiara Lombardini
Janna Pietikäinen
Sampo Pihlainen
Mika Rekola
Sari Timonen

Medlemmar:

Maijaliisa Erkkola
Szabolcs Galambosi
Sanna Kanerva
Hanna-Riitta Kymalainen
Pauliina Lankinen
Chiara Lombardini
Janna Pietikäinen
Sampo Pihlainen
Mika Rekola
Sari Timonen

Nätverk av belönta lärare – Lärarakademin