Att orka och må bra

Studenterna erbjuds olika mångsidiga tjänster för att orka studera och ta hand om sitt välbefinnande.
Tips för att orka bättre

Studenterna erbjuds mångsidiga tjänster och stöd för att orka i studierna. Studiepsykologerna hjälper grundexamensstudenterna vid universitetet att hantera problem som berör studierna. Studiepsykologerna erbjuder individuell handledning och gruppverksamhet för studenter som behöver stöd med studiefärdigheterna, motivationen, tidsanvändningen, sin ork, nervositet eller frågor som berör avhandlingsarbetet.

HowULearn-enkäten sporrar studenten att vara aktiv i sina egna studier och ger studenten personlig respons som stöd för studierna.

Behöver du en andningspaus i den stressiga vardagen? Behöver du någon att prata med eller någon som lyssnar på dig? Studentprästerna finns till för dig.

Studiepsykologerna

Studiepsykologerna erbjuder individuell handledning och grupper för grundexamensstudenter vid Helsingfors universitet som behöver stöd med studietekniken, motivationen, tidsanvändningen, sin ork, nervositet eller frågor som berör avhandlingsarbetet.

Bekanta dig närmare med studiepsykologernas tjänster

HowULearn

HowULearn-enkäten sporrar studenten att vara aktiv i sina egna studier.

HowULearn ger studenterna informatiohttps://www.viikinmonitoimitalo.fi/n och respons som stöd för universitetsstudierna. Med hjälp av enkäten samlas det också in information som används för planeringen och utvecklingen av undervisningen vid universitetet.

Studenterna besvarar enkäten tre gånger som en del av kandidatexamen och en gång som en del av sina magisterstudier. Utbildningsprogrammen beslutar närmare om enkäternas svarstider.

Tilläggsinformation

Studentpräst

Behöver du en andningspaus i den stressiga vardagen? Behöver du någon att prata med eller någon som lyssnar på dig? Studentprästerna finns till för dig.

Bekanta dig närmare med studentprästernas tjänster

Allaktivitetshuset Monari 

Det trivsamma och mångsidiga allaktivitetshuset i Vik (Monari) erbjuder lokaler för bollsport och gymträning. Du kan också bättra på din kondition under professionell ledning. Studenterna erbjuds gemensamma idrottsturer.