Utexaminering och arbetsliv

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten erbjuder mångsidiga möjligheter till olika karriärstigar.
Olika vägar till magisterexamen

I en del av utbildningsprogrammen är det möjligt att byta studieinriktning inom kandidat- eller magisterprogrammet enligt utbildningsprogrammets anvisningar. Det kan finnas utbildningsprogramsspecifika begräsningar för byte av studieinriktning. En student kan dock inte byta studieinriktning efter att avhandlingen som ingår i hens examen har godkänts och bedömts.

I regel kan du ansöka och bli antagen till ett annat utbildningsprogram eller en studieinriktning inom ett utbildningsprogram på samma nivå endast genom studentantagningen. Kontrollera eventuella undantag i anvisningarna för vart och ett utbildningsprogram.

Stegen mot utexaminering

Du kan göra en ansökan om utexaminering i Sisu när du avlagt alla studier som hör till din examen.

Bekanta dig med närmare anvisningar för ditt utbildningsprogram i Instruktioner för studerande.