Nätverk av belönta lärare – Lärarakademin
Lärarakademin är ett för vårt land unikt nätverk av universitetets främsta lärare. Akademin har som mål att höja undervisningens status och stärka dess ställning inom universitetssamfundet samt göra det möjligt att meritera sig och bli belönad även för pedagogiska förtjänster.
Ny­he­ter och ak­tu­ellt
Utmärkta lärare

Grundande av Lärarakademin var en respons på observationer och erfarenheter att prestige och status för undervisning inte är på samma nivå som prestige och status för forskning. Även om Lärarakademins syfte är att belöna enskilda utmärkta lärare, är målet samtidigt att förbättra kvaliteten på undervisningen och studenternas lärande inom hela universitetssamfundet. Den teoretiska utgångspunkten är en universitetspedagogisk syn på vetenskapligt förhållningssätt till undervisningen (scholarship of teaching).