Helsingfors Universitet 375 år

Välkommen att fira universitetets 375-årsjubileum med oss!

Mycket har hänt – och mycket kommer ännu att hända! I oktober startar föreläsningsserien Studia Universitaria som behandlar universitetets historia i Åbo och Helsingfors, och i Naturhistoriska museet öppnas i november utställningen Förändring i luften som fokuserar på klimatförändringens effekter. Årets höjdpunkt är jubileumsårets avslutande seminarium som omfattar Helsinki Challenges finalkväll i universitetets solennitetssal. Läs mer om jubileumsårets program i evenemangskalendern. Höstens evenemang finns också samlade på Facebook.Du kan följa jubileumsåret på Facebook HY375, Twitter #helsinkiuni375 och Instagram helsinkiuni375. Meddelandena i de sociala medierna finns behändigt också på ThinkWall.

Jubileumsårets fem vetenskapsteman är hälsa och välmående, den nya världsbilden, miljön i förändring, det globala Helsingfors och framtidens lärande. Dessa teman lyfter fram kunnandet och spetsforskningen vid universitetet. Mer om temahelheterna i Tankehörnans program >>