Utbildning och lärande

Den finländska skolan är känd i hela världen. Den bygger på en långsiktig satsning på forskningsbaserad information, jämställdhet och lärare – de som är utbildningssystemets ryggrad. Helsingfors universitet utbildar experter inom undervisning och pedagogik samt undersöker hur vi lär oss och hur vi kan utveckla en bättre skola för alla. Det finns inget bäst före-datum för att lära sig, utan de som tänker är framgångsrika livet ut.

Helsingfors universitet bedriver forskning om framtidens färdigheter: hur vi kan lära oss bättre och hur digitaliseringen kan hjälpa oss i vårt lärande. Hjärnforskningen öppnar nya perspektiv till olika fenomen inom lärande. Högaktuella frågor i samband med hållbar utveckling och jämlikhet gör sig gällande i utbildningsdebatten. När det gäller att ta fram lösningar på sådana frågor har forskningsbaserad information en nyckelroll.

Forskningsbaserad lärarutbildning är en av det finländska skolsystemets hörnstenar. Vid Helsingfors universitet kan du utbilda dig till expert inom undervisning och pedagogik. Den internationellt sett unika undervisningspraktiken förbereder studenten inför läraryrket.

Studenterna är framtidens experter och därför erbjuder Helsingfors universitet kurser i till exempel hållbarhet och företagarskap för alla sina studenter.

Alla har rätt till utbildning under hela sitt liv. Därför satsar vi också på vetenskapsfostran för barn och unga.

Nyheter om utbildning och lärande
Utbilda dig till expert eller komplettera dina kunskaper

Vi utbildar experter inom pedagogik, utbildning, undervisning och lärande. Hos oss kan du antingen bedriva examensstudier eller komplettera dina kunskaper med olika kurser när det passar dig bäst. Du kan välja mellan följande studieinriktningar: specialpedagogik, lärare i huslig ekonomi, slöjdlärare, klasslärare, lärare inom småbarnspedagogik, samt allmän pedagogik och vuxenpedagogik på finska och svenska.

Det internationella magisterprogrammet Changing Education ger mångsidig och djup insyn i utbildning och pedagogisk forskning i Finland.

Vid Öppna universitetet kan du rikta in dina studier på följande områden inom utbildningsprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, slöjdvetenskap, klasslärare, lärare inom småbarnspedagogik samt allmän pedagogik och vuxenpedagogik.

Alumner och experter inom det pedagogiska området erbjuds också specialiserings-, påbyggnads- och fortbildningspaket som kompletterar tidigare utbildning samt skräddarsydda utbildningspaket för organisationer.

Vårt utbildningsutbud anpassas efter samhällets behov. Läs mer om den svenskspråkiga klasslärarutbildningen som startade 2016.

Läs om vår forskning

Människans tillväxt, utveckling, lärande, samspel, pedagogik och undervisning är alltid aktuella i en föränderlig värld. Helsingfors universitet bedriver forskning om framtidens färdigheter och söker lösningar på frågor som gäller jämlikhet i utbildningen. 

Läs om aktuell forskning och om våra forskningsgrupper.

Bygg en bra framtid tillsammans med oss

Vi samarbetar nationellt och internationellt med ett stort antal partner. Intresserad? Läs mer om våra samarbetsformer och kontakta oss