Sosiaalityö
Sosiaalityön tieteenala tutkii ihmisten hyvinvointia ja siihen vaikuttamista. Sosiaalityön tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yhteiskunnallisista olosuhteista, joissa yksilöt ja yhteisöt toimivat. Huomio kiinnittyy erityisesti yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen sekä niiden toteutumiseen ihmisten arkielämässä. Tutkimuksen kohteena ovat ihmisten toiminnan ja jokapäiväisen selviytymisen edellytykset, arkielämän jatkuvuudet ja katkokset sekä sosiaalialan ammatit ja instituutiot.
Tutkimuksen profiili

Helsingin yliopiston sosiaalityön tieteenalan tutkimustoiminta kohdentuu yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin ilmiöihin ja niiden taustoihin. Tutkimusteemoja ovat muun muassa hyvinvointi elämänkulun eri vaiheissa, relationaalisuus ja yhteisöjen toiminta sekä sosiaaliset ongelmat ja arkielämän haasteet.

Helsingin yliopiston sosiaalityön tieteenalan erityinen vahvuusalue on käytäntötutkimus, jossa sosiaalipalvelujen kehittäminen, uuden tiedon tuottaminen ja akateeminen opetus kietoutuvat yhteen. Käytäntötutkimus tuottaa yhteiskuntaa ja sosiaalialan käytännön työtä palvelevaa tietoa ja menetelmällistä osaamista siten, että tutkimusprosessin eri vaiheet rakennetaan innovatiiviselle tietoperustalle ja toteutetaan yhteistoiminnassa akateemisten tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kesken.

Ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat mm. sote-uudistus ja sen vaikutukset, siirtolaisuuteen, muuttoliikkeisiin ja ylirajaisuuteen liittyvät kysymykset sosiaalityössä, lasten ja perheiden palvelujen toimivuus sekä vanhusten syrjäytyminen.

Tutkimushankkeita

Sosiaalityön tieteenalan tutkijat toimivat useissa tutkimushankkeissa. Tieteenalan kaikki tutkimushankkeet löydät tutkimusportaalista. Sieltä löytyvät löytyvät myös henkilöstön julkaisut.

 • Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus AIKUMETOD (2021–2022) Tutkimusryhmä: Aila-Leena Matthies (JY/KYC), Minna Kivipelto (Thl), Katri Viitasalo (HY), Anu Aalto (JY/KYC), Marianne Kuorelahti (JY/KYC), Tuija Kuorikoski (JY/KYC), Kati Turtiainen (JY/KYC), Kaarina Päivinen (JY/KYC). Rahoitus: VTR-rahoitus, STM.
 • Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa (GERIT) (2021-2022). Tutkimusryhmä: Marjaana Seppänen, Ilkka Pietilä, Mia Niemi ja Tiina Soukiala (HY), Elisa Tiilikainen, Riitta-Liisa Kinni, Jenna Hirvonen ja Suvi Ruotsalainen (UEF), Minna Zechner, Pia Skaffari, Eeva Rossi ja Anne Korpelainen (LY). Rahoitus: VTR-rahoitus, STM.
 • The dilemmas of social workers and immigrant families in the Finnish welfare state - How do professionals and immigrant families with a disabled child develop dialogues? (alk. 2016). Tutkija: Eveliina Heino 
 • Diskurssianalyyttinen tutkimus yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien väkivaltaistavista tulkinnoista (2017–2020). Tutkija: Maija Jäppinen. Rahoittaja: Koneen Säätiö
 • Koti kohtaamispaikkana – Lastensuojelun avohuollon kotikäyntikäytännöt ja niiden merkitys Suomessa ja Englannissa (KoLa) (alk. 2020–). Tutkimusryhmä: Riitta Vornanen, Maritta Törrönen, Janissa Miettinen, Sisko Piippo, Aino Kääriäinen, Matilda Wrede-Jäntti ja Tarja Juvonen
 • Kuoleman relationaalisuus – ikääntyvä ja omainen kuoleman äärellä (2016– ). Tutkija: Marjaana Seppänen. Rahoitus: Koneen Säätiö
 • Monikielisyys yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa (alk. 2020). Tutkimusryhmä: Eveliina Heino, Maija Jäppinen, Inka Söderström & Hanna Kara
 • Taide! Kaunokirjallisuus sosiaalityön opetuksessa (alk. 2019). Tutkimusryhmä: Eveliina Heino, Maria Tapola-Haapala, Laura Tarkiainen & Hanna Kara
 • Taloussosiaalityö lapsiperheissä. Lapsiperheiden talousosaamisen ja taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen. (2021–2023) Tutkimusryhmä: Mia Hakovirta (Turun yliopisto), Katri Viitasalo (Helsingin ylioipisto), Anniina Kaittila (Turun Yliopisto), Anu Raijas (Suomen Pankki). Rahoitus: VTR-rahoitus, STM.
 • Teorian ja käytännön yhteys ammatillisen osaamisen kehittymisessä (KäyTe) (2015– ). Tutkijat: Aino Kääriäinen ja Heidi Muurinen
 • Terveyssosiaalityö näkyväksi -tutkimushanke (2018–2020): Vertaileva tutkimus terveyssosiaalityöstä Suomessa ja Australian Victorian osavaltiossa. Tutkimusryhmä: Mirja Satka (HY), Laura Yliruka ja Jenika Heinonen (Heikki Waris -instituutti, Socca, HUS), Anna Metteri (Tampereen yliopisto), Lynette Joubert (University of Melbourne). Rahoitus: VTR-rahoitus; Heikki Waris -instituutti.
 • Tutkimus ikääntyneiden miesten yhteisöllisyydestä tehdaspaikkakunnalla. Tutkija: Marjaana Seppänen
 • Tutkimus lastensuojelun deinstitutionalisaatiosta Venäjällä (2016–2020). Tutkija: Maija Jäppinen. Rahoitus: Koneen Säätiö, Georg ja Ella Ehrnroothin rahasto
 • Tutkimus ’maahanmuuttajaperheistä’ moraalisena ja sosiaalisena kategoriana sosiaalityössä (2017–2021). Tutkijat: Maija Jäppinen ja Hanna Kara. Rahoitus: Suomen Akatemia

  Vanhusten syrjäytyminen – Reducing Old age eclusion, European Cooperation in Science and Technology (COST). Tutkija: Marjaana Seppänen

Tieteenalan opiskelumahdollisuudet
Yhteistyö ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Sosiaalityön tieteenalan keskeisiä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen rakenteita ovat Heikki Waris -instituutti ja Matilda Wrede -instituutti sekä pääkaupunkiseudun Praksis-verkosto, joissa Helsingin yliopisto toimii yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien, HUS:n, sosiaalialan osaamiskeskusten ja kansalaisjärjestöjen kuten Kalliolan Setlementin ja Osallisuuden aika ry:n kanssa. Tärkeitä tutkimuksen ja kehittämisen  yhteistyötahoja ovat myös THL, Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskukset ja FSKC.

Ihmiset

Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

Tieteenalavastaava: professori Maritta Törrönen

Show more info
Show less info
Show more info
Show more info
Show more info
Show less info
Show more info
Show less info
Show more info
Yhteystiedot

So­si­aa­li­työn pos­ti- ja käyn­tio­soi­te

PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto

Tie­toa me­dial­le

Viestinnän yhteystiedot

Published on
5 kuukautta 3 viikkoa ago