Poliittinen historia

Maailman ja yhteiskunnan ongelmia ratkotaan ensi sijassa politiikan piirissä, ja menneisyyden ja tulevaisuuden jännite on olennaista nykymuutoksissa. Poliittinen historia antaa välineitä nykypäivän ongelmien ja muutosten ymmärtämiseen ja kriittiseen arvioimiseen.
Tieteenalan kuvaus

Tieteenala on historiallis-yhteiskuntatieteellinen, joten näkökulma politiikkaan on perinteistä valtiokeskeisyyttä paljon laajempi. Siihen sisältyy kansalaisyhteiskunta, media sekä erilaiset järjestäytyneet ja järjestäytymättömät voimat ja liikkeet.

Poliittinen historia käsittelee muuttuvia taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita politiikan edellytyksinä ja kohteina. Tärkeä aihealue on historian poliittinen käsittely ja käyttö. Kansainvälisten suhteiden tarkastelu ulottuu ulkopolitiikasta, diplomatiasta ja sodista kansainvälisen järjestelmän muutoksiin, globalisaatioon ja Euroopan integraatioon sekä ei-valtiollisiin ylikansallisiin toimijoihin.

Poliittisen historian opetuksessa ja tutkimuksessa kehitetään yhteiskuntahistoriallisia lähestymistapoja yhteistyössä talous- ja sosiaalihistorian kanssa.

Tutkimusprofiili

Tutkimuksen nykyisiin painoaloihin kuuluvat:

  • kansallisvaltion, kansalaisyhteiskunnan ja yhteiskunnallisten liikkeiden kehitys
  • hyvinvointivaltion muotoutuminen
  • sukupuolen poliittisuus
  • muistinpolitiikka ja historian poliittinen käyttö
  • kylmä sota ja sen jälkeinen kansainvälinen järjestelmä
  • globalisaatioon ja Euroopan integraatioon liittyvä turvallisuusproblematiikka ja ylirajainen liikkuvuus
Tutkimushankkeita

Poliittisessa historiassa on käynnissä mm. seuraavia tutkimushankkeita. Hankkeiden sisältö on kuvattu tarkemmin hankkeiden omilla sivuilla. Osa hankkeiden nimistä on vain englanniksi.

  • Juhana Aunesluoma: BALTRANS: The Baltic Sea Region and the Post-Cold War Hysteresis. Security conceptions and practices in transition

  • Johanna Rainio-Niemi: Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit

  • Jukka Kortti: Suomen tarinat. Historiakulttuuri, taide ja muuttuva kansalaisuus

  • Heikki Haara: Desire for Esteem and Sociability in Seventeenth-Century Political Thought

Tieteenalan opiskelumahdollisuudet

Poliittista historiaa voi opiskella yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmissa. Ensimmäiset kaksi vuotta opiskellaan yhteisiä opintoja neljältä tieteenalalta: poliittisen historian lisäksi talous- ja sosiaalihistoriasta, kehitysmaatutkimuksesta ja sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Kolmannen vuoden aikana opiskelijat jakautuvat tieteenaloittain opintosuuntiin. Maisteriohjelma on tieteenalapainotteinen. Koulutusohjelmissa jatkuu pitkään jatkunut ja vankka yhteiskuntahistorian yhteistyö poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian välillä.

Blo­ge­ja, si­vu­ja ja some-ka­na­via

Voit seurata poliittista historiaa Facebookissa ja Twitterissä!

Ihmiset

Tieteenalavastaava: professori Juhana Aunesluoma

Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Yhteystiedot

Po­liit­ti­sen his­to­rian pos­ti- ja käyn­tio­soi­te

PL 54 (Snellmaninkatu 14 A)
00014 Helsingin yliopisto

Tie­toa me­dial­le

Palveluita medialle