Toimintaa linjaavat periaatteelliset asiakirjat
Helsingin yliopiston toimintaa linjaavat seuraavat periaatteelliset asiakirjat ja päätökset.
Johtosäännöt
Hallituksen ohjeet