Toimintaa linjaavat periaatteelliset asiakirjat

Helsingin yliopiston toimintaa linjaavat seuraavat periaatteelliset asiakirjat ja päätökset.
Johtosäännöt
Hallituksen ohjeet