Helsingin yliopiston talous

Yliopistojen toiminnan tuloksellisuutta mitataan muun muassa tutkintojen ja julkaisujen määrällä. Näiden perusteella määritetään se, kuinka paljon kukin yliopisto saa valtion rahoitusta. Perusrahoituksen lisäksi yliopisto hankkii täydentävää rahoitusta eri lähteistä. Saamallaan ja hankkimallaan rahoituksella yliopisto toteuttaa perustehtäviänsä koulutusta ja tutkimusta sekä yhteiskunnallista vuorovaikutusta.
Pitkäjänteinen ja ennakoitava rahoitus tuo vakautta

Sivun tiedot vuodelta 2022. Tiedot päivitetään seuraavan kerran toukokuussa 2024.

 • Osuutemme yliopistojen opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) saamasta rahoituksesta on 25 %.
 • 60 % toiminnasta rahoitetaan OKM:ltä saadulla perusrahoituksella.
 • Kilpailtua tutkimusrahoitusta yli 240 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä kansainvälistä rahoitusta on 18 %.
 • Yliopiston sijoitusvarallisuus on tuottanut keskimäärin 11 % vuodessa (2019–2022).
 • Lahjoitusvarojen tuotoilla rahoitetaan yli 100 lahjoitusprofessuuria.
Taloudellinen ja yhteiskunnallinen vaikutus ulottuu laajalle

Katso alta esimerkkejä siitä, mitä kaikkea saamme aikaan rahoituksellamme.

Monipuolinen ja laadukas koulutustarjontamme tavoittaa yli 80 000 ihmistä
 • Meillä on vuosittain noin 31 000 tutkinto-opiskelijaa ja 
 • noin 54 000 opiskelijaa avoimissa yliopisto-opinnoissa, täydennyskoulutuksissa ja tutkintoa täydentävissä opinnoissa.
 • Valmistuneista maistereista ja tohtoreista noin 96 % työllistyy ja noin 86 % on tyytyväisiä tutkintoonsa uran kannalta.

Koulutamme Suomessa muun muassa:

 • 21 % varhaiskasvatuksen opettajista ja luokanopettajista
 • 21 % lääkäreistä ja hammaslääkäreistä
 • 47 % oikeustieteellisistä asiantuntijoista
 • 48 % farmaseuteista ja proviisoreista
 • 100 % eläinlääkäreistä
Kansainvälistä huipputason tutkimusta
 • Tutkijamme tuottavat vuodessa yli 12 000 julkaisua, joista noin 72 % on vertaisarvioituja ja 42 % on tehty kansainvälisellä yhteistyöllä.
 • Julkaisuilla on 82 % maailman keskiarvoa suurempi viittausvaikuttavuus.
 • Koordinoimme 11:tä Suomen Akatemian 23 huippuyksiköstä.
 • Olemme mukana neljässä Suomen Akatemian 10 lippulaivaohjelmasta.
 • Yli 30 % Suomen Akatemian rahoituksesta tulee Helsingin yliopistolle.
 • Noin 50 % EU:n Suomeen myöntämistä ERC-hankerahoituksista on tullut Helsingin yliopistolle.
 • Meillä on 8 tutkimusasemaa ja -tilaa Kilpisjärveltä Keniaan
 • 18 tutkijoistamme on viitatuimpien tutkijoiden listalla, 39 % Suomesta listalla olevista yliopistotutkijoista on Helsingin yliopistosta.
Yhteiskunnallinen sivistäjä, kestävän kasvun kiihdyttäjä

Tutkijamme ovat lainsäädännön tukena ja aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Helsingin yliopisto saa noin 23 000 kansainvälistä ja 13 000 kotimaista mediaosumaa vuodessa.

Panostamme tutkimuksen kaupallistamiseen.

 • Vuosittain yliopistossa tehdään yli 100 keksintöilmoitusta
 • Yhteensä meillä on noin 50 patenttiperhettä
 • Helsingin yliopistossa on perustettu yli 25 tutkimuslähtöistä startup-yritystä. Tämä tarkoittaa yli 400 miljoonaa euroa luotua arvoa ja yli 220 luotua työpaikkaa.
 • Yliopistosairaala HUSissa tehdään 1–2 uutta tutkimusperusteista hoitoinnovaatiota joka viikko. 10 vuodessa hoitoinnovaatioita on tehty yhteensä yli 700.
 • Yritysyhteistyömme arvo on lähes 20 miljoonaa euroa (2022).

Helsingin yliopiston erityistehtävät

Haluatko tämän sivun aineiston esitysmuodossa? 

Voit halutessasi ladata tämän sivun sisällön pdf-muotoisena aineistona.

Tutustu talousasioihimme