Johto

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Tiedekunnan varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tehtäväalueella.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

De­kaa­ni

Dekaani, professori Antti Räsänen johtaa tiedekuntaa ja vastaa mm. tiedekunnan kehittämisestä, tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä yliopiston strategian toteutumisesta tiedekunnassa. Antti Räsänen on uskonnonpedagogiikan professori.

Va­ra­de­kaa­ni, tut­ki­mus­asiat

Varadekaani Jutta Jokiranta Vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen professori.

  • Erityisalue: tutkijankoulutus ja tutkimusasiat
  • Tavattavissa sopimuksen mukaan
  • Fabianinkatu 33
  • Puhelin 050 3185516
  • Sähköposti jutta.jokiranta@helsinki.fi
Va­ra­de­kaa­ni, ope­tus­asiat

Varadekaani Pekka Kärkkäinen on ekumeniikan vanhempi yliopistonlehtori.

Va­ra­de­kaa­ni, yh­teis­kun­nal­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus ja kan­sain­vä­li­syys

Varadekaani Auli Vähäkangas on pastoraaliteologian professori.

  • Erityisalue: yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja kansainvälisyys
  • Tavoittavissa sopimuksen mukaan
  • Fabianinkatu 33
  • Puhelin 02941 23865, 050 3185464
  • Sähköposti auli.vahakangas@helsinki.fi
Osastovastaavat

Osastovastaavat on kerrottu tieteenalasivuilla: