Tutkimus

Isot yhteiskunnalliset muutokset, kuten uskonnollinen radikalisoituminen ja maahanmuutto ovat lisänneet ja samalla muuttaneet tarvetta uskonnolliselle osaamiselle ja uskontoja koskevalle tiedolle. Korkeatasoisen tutkimustiedon rinnalla soveltavan ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin vastaavan tiedon tarve kasvaa entisestään.

Teologisessa tiedekunnassa tutkitaan uskontojen yksilöllistä, kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä historiassa ja nykyajassa. Tutkitun, syvällisen ja monipuolisen tiedon avulla ymmärrämme globaaleja muutoksia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten monikulttuurisuutta, arvojen ja hyvinvoinnin yhteyksiä ja uskonnollista ääriliikehdintää.

Koulutuksemme perustuu kansainväliseen korkeatasoiseen tutkimukseen, jota tehdään viidellä oppialallamme: raamatuntutkimuksessa (eksegetiikassa), kirkkohistoriassa, systemaattisessa teologiassa, käytännöllisessä teologiassa ja uskontotieteessä. Eri uskontojen sisältöjen syvällinen tuntemus sekä uskontojen välisten suhteiden ymmärtäminen edellyttävät myös pyhien tekstien alkukielistä tutkimusta. Uusia tutkimusalojamme ovat muun muassa islamilainen teologia, kaupunkiteologia, globaali kristinusko, uskonto digitaalisessa maailmassa sekä uskontojen vuoropuhelu.

Tiedekunnan tutkimuksen painoalat:

  • Uskonnollinen vuorovaikutus Lähi-Idässä ja kreikkalais-roomalaisessa maailmassa
  • Uskonnon, teologian ja yhteiskunnan vuorovaikutus nykyajassa
  • Hyvinvointi, arvot ja kestävyys
  • Uskonnollinen muutos Suomessa ja Euroopassa
  • Uskonto yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteissa

Tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen taso on todettu korkeaksi useissa kansainvälisissä arvioinneissa. Temaattiset tutkimus- ja opetusalamme ovat historiallinen teologia, globaali uskonto sekä uskonto ja yhteiskunta.

Tutustu tutkimukseemme

Lisätietoa tutkimuksesta Helsingin yliopistossa

Inspiroidu avoimesta tieteestä

Julkisin varoin tuotettu tutkimustieto kuuluu tiedeyhteisön ja yhteiskunnan käyttöön. Tuomme Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen yhä kattavammin avoimesti koko yhteiskunnan käyttöön yhteiseksi tietopääomaksi. Näillä sivuilla voit lukea tutkijahaastatteluista, mitä kaikkea avoimella tieteellä saa aikaan, tutustua yliopiston avoimuuden strategiaan ja palveluihin sekä etsiä avoimia aineistoja eri lähteistä.