Tutkimus

Teologisessa tiedekunnassa tutkitaan uskontojen yksilöllistä, kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä historiassa ja nykyajassa. Tutkitun, syvällisen ja monipuolisen tiedon avulla ymmärrämme globaaleja muutoksia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten monikulttuurisuutta, arvojen ja hyvinvoinnin yhteyksiä ja uskonnollista ääriliikehdintää.
Laadukasta ja laaja-alaista tutkimusta

Isot yhteiskunnalliset muutokset, kuten uskonnollinen radikalisoituminen ja maahanmuutto ovat lisänneet ja samalla muuttaneet tarvetta uskonnolliselle osaamiselle ja uskontoja koskevalle tiedolle. Korkeatasoisen tutkimustiedon rinnalla soveltavan ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin vastaavan tiedon tarve kasvaa entisestään. Eri uskontojen sisältöjen syvällinen tuntemus sekä uskontojen välisten suhteiden ymmärtäminen edellyttävät myös pyhien tekstien alkukielistä tutkimusta.

Tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen taso on todettu korkeaksi useissa kansainvälisissä arvioinneissa. Oppiala- tai oppiainekohtaisessa QS World University Rankings by Subject -vertailussa Helsingin yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen ala oli vuonna 2022 sijalla 20. Vuonna 2019 suoritetussa Helsingin yliopiston tutkimuksen arvioinnissa teologinen tiedekunta sai erityistä kiitosta tutkimusstrategiastaan, jossa vahva historiallisesti suuntautunut tutkimus ja tunnistetut vahvuusalat yhdistyvät kykyyn tunnistaa ja ottaa mukaan uusia ja ajankohtaisia tutkimusaiheita.

Tiedekunnan tutkimuksen painoalat ovat:

  • Uskonnollinen vuorovaikutus kulttuurikonteksteissa: identiteetit, konfliktit, dialogi sekä rauhanomainen vuorovaikutus
  • Teologisten, uskonnollisten ja katsomuksellisten ideoiden sekä käsitejärjestelmien synty, historiallinen kehitys sekä vaikutus yhteiskuntaan ja kulttuuriin
  • Uskonnollinen monimuotoisuus globaalissa ja paikallisessa kontekstissa
  • Uskontojen, elämänkatsomusten ja arvojen vaikutus hyvinvointiin sekä kestävään kehitykseen
  • Teologian ja uskonnontutkimuksen monitieteisyys sekä metodinen kehittäminen

Lue lisää tiedekunnan tutkimuksen painoaloista.

Tieteenalat ja tutkijat

Tiedekunta jakautuu toiminnallisesti teologisia tieteenaloja vastaaviin osastoihin (eksegetiikka, kirkkohistoria, käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia) sekä osastoihin rinnastuvaan uskontotieteen oppiaineeseen, joka on yhteinen humanistisen tiedekunnan kanssa.

Lisää tutkimuksesta
Julkaisut