Töihin teologiseen tiedekuntaan

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on opiskelijamäärältään Euroopan suurimpia teologian alalla. Olemme kouluttaneet uskontojen, maailmankatsomusten ja arvojen asiantuntijoita vuodesta 1640. Tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen taso on todettu korkeaksi useissa kansainvälisissä arvioinneissa. Henkilökuntaan kuuluu noin 80 tutkijaa ja opettajaa.
Avoimet työpaikat

Haemme jatkuvasti uusia osaajia erilaisiin opetuksen, tutkimuksen ja tukipalveluiden tehtäviin.

Tutustu monipuolisiin uramahdollisuuksiimme ja hae uutta työpaikkaa.

Avoimet työpaikat Helsingin yliopistossa

Ohjeet opetus- ja tutkimustehtäviin hakeville

Teologisen tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtäviin hakevia pyydetään noudattamaan alla olevia yliopistoportfoliota, opetustaidon arviointia ja julkaisuluetteloa koskevia tiedekunnan ohjeita.

Kelpoisuusvaatimukset tehtäviin määräytyvät Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan.

Hakemusmenettelyssä noudatetaan lisäksi rehtorin päätöksen HY/125/00.00.06.00/2019 ohjeita.

Yliopistoportfolio on tieteellisen raportin kaltainen katsaus, jossa tekijä esittää dokumentoidusti keskeisen ammatillisen osaamisensa ja tarkastelee akateemista työtään (tutkimus, opetus, hallinnollinen ja muu työ) kokonaisuutena.

Portfolio tulee laatia kutakin haettavaa tehtävää varten ja ansiot on esiteltävä haettavan tehtävän kannalta. Portfolion enimmäispituus on 4–7 sivua (sekä liitteet ohjeen mukaisesti). Portfolion opetus ja ohjaus -osiossa on huomioitava tiedekunnan ohjeet opetuksellisten ansioiden arvioinnista.

Opetustaito arvioidaan Helsingin yliopistossa opetus- ja tutkimustehtäviä täytettäessä ja dosentin arvoa haettaessa. Opetustaito arvioidaan kokonaisuutena, jonka osa-alueet ovat pedagoginen koulutus ja opetusajattelu, opetuskokemus ja opetuksen kehittäminen, opinnäytetöiden ohjauskokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetusansiot ja opetusnäyte. Arviointiasteikko on 5-portainen, jossa keskimmäinen taso on ”hyvä” (tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön §37). Opetustaidon arviointi perustuu Helsingin yliopiston johtosääntöön.

Hyvä opetustaito on edellytyksenä teologisen tiedekunnan opetustehtäviin. Vakinaisiin tehtäviin valittavilta ja dosentin arvoa hakevilta edellytetään tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisin asteikkoon suhteutettuna vähintään hyvää opetustaitoa. Vakinaistamispolun tai yliopisto-opettajan tehtäviin hakeneita arvioitaessa otetaan huomioon akateemisen uran pituus sekä mahdollisuudet opetustaidon kehittämiseen. Lisäksi arvostetaan hakijan osoittamaa potentiaalia opetustaidon kehittämiseen ja opetustaitopotentiaali otetaan huomioon arviointia tehdessä.

Arviointimatriisissa on kuvattu kunkin osa-alueen vaatimukset. Hakijaa pyydetään hakuprosessin edetessä täyttämään e-lomake, johon opetusansiot kuvataan osa-alueittain.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut luokituksen julkaisutyypeistä. 

Sitä voi hyödyntää tai sen käyttöä voidaan edellyttää Helsingin yliopiston rekrytoinneissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokitus

 

 

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hänen on annettava opetusta. Yliopistoissa, joissa voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan lisäksi, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla.

Lisätietoa:

Miksi valita Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista. Yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet akateemisen uran eri vaiheisiin. Helsingin yliopisto tarjoaa henkilöstölleen laadukkaat tukipalvelut ja monipuoliset edut.  

 

Tarjoamme monipuolisia uramahdollisuuksia tuhansille tutkijoille ja opettajille. Vakinaistamispolkumme on kilpailukykyinen ja läpinäkyvä.